Produkt

Anderson Road – en spänningsroman

av Ulf G. Jonsson

I slutet av 1800-talet försvinner tre svenska bröder spårlöst i bergsmassivet Lost Mine Mountains i ökentrakterna i sydvästra USA. Elias Andersson hade gjort en upptäckt som övertygade honom om att platsen erbjöd möjligheter till en blomstrande framtid. Så han skriver hem till sina två bröder i Sverige och berättar om sitt fynd, och att de tillsammans skulle kunna skapa sig ett bra liv lång ifrån missväxten och fattigdomen där hemma.

 

Drygt åttio år senare är släktingen Karl Agelin på resa i trakten för att försöka hitta platsen där hans förfäder en gång levde, och kanske få svar på varför och hur de tre bröderna försvann. Chansen till en förklaring är liten. Ändå vill han söka upp platsen där det hände, både av nyfikenhet och för att komma Elias lite närmare.

 

På en bar i staden Torrent träffar Karl gamle Joey som visar vägen till huset som Elias byggde vid foten av bergsmassivet. I det gamla huset har den unga konstnärinnan Onawa sin verkstad. Hon är apache och har en del egenskaper och talanger som både oroar och fascinerar Karl. Själv beskriver hon dem som ett slags sjätte sinne. Det blir Onawa som kommer att slå följe med Karl. Färden går genom mäktiga kanjoner och uppför hisnande stigar till en liten slätt som synes vara orsaken till brödernas en gång så storslagna planer.

 

Men bergen ruvar på flera hemligheter, och när de så småningom närmar sig förklaringen till de kryptiska ledtrådar Elias lämnat efter sig utsätts de för prövningar långt värre än de hade kunnat förutspå.

 

Nutid möter dåtid och kulturer möts och prövar varandra. Det blir en resa genom olika tanke- och begreppsvärldar där vägen, både själsligt och fysiskt, leder till platser långt bortom våra invanda miljöer.

 

 

Ulf G Jonsson är född 1950 och har sin hemvist mellan Eskilstuna och Strängnäs. Han har bakgrund både i lantbruk och i musikbranschen.

 

Musik har alltid varit en del av Ulfs liv vilket ledde honom in på en bana som manager för ett antal bluesband från bland annat sydvästra USA. En rad resor till den delen av världen har samlat intryck och kunskap om dessa miljöer. En fascination för det karga och prövande landskapet tillsammans med dess brutala historia har lockat fram en berättarlust som mynnat ut i debutromanen Anderson Road.

 

Format: 140 mm x 210 mm
270 sidor
Mjukpärm
ISBN: 978-91-89597-10-5

 

 

199.00 kr
Snabbtitt

OCTOBER 7 – Hamas against Israel: The Myths, The Propaganda, The Truth

by Ernesto Katzenstein

 

The book that tells the truth about October 7! Coming in May 2024!

This is an absolutely unique book!

 

The attack by Palestinian Hamas on Israel on October 7 caught the whole world by surprise. How was this possible?

Today we see that October 7, 2023, was the beginning of an upheaval that affects the entire world.

The world’s busiest shipping lanes, the Red Sea and the Suez Canal, have been blocked by the allies of the Palestinians, the Houthis in Yemen.

Suddenly the whole world is talking about the necessity of a Palestinian state.

Not only Israel, but also the United States, finds itself isolated in the world and in the UN.

Political pundits discuss whether the aftermath of the attack by Hamas on October 7 could cost Biden the victory in the presidential election.

 

But what triggered October 7?

And what actually happened on October 7?

 

Ernesto Katzenstein, himself with Jewish roots, has undertaken a meticulous research into and analysis of the reporting of what took place and what allegedly took place in Israel on October 7. His analysis and deconstruction of the events shows, with clear source references, that the picture presented in needs to be be modified in many respects.

Also presented here is the objective historical background, an analysis of the motives and goals of both sides, as well as a discussion on language as a prison and a trap.

Among the book’s many appendices are the current programs of both Hamas and the Israeli Likud Party, a description of the Dahiya and Hannibal doctrines, as well as a thorough review of source-critical principles.

The book focuses on the conflict in the Middle East, but its conclusions and lessons are applicable to other major political issues.

 

This is a book for anyone interested in international politics, and the effects of propaganda and how to see beyond the propaganda.

 

Cartonage

Format: 140mm x 210mm

Number of pages: 140

ISBN: 978-91-89597-09-9

Release: May 2024

 

 

Shipping worldwide

 

International orders: Order from vaktelforlag@gmail.com

 

 

Price:

GBP£ 13.30 / EUR 15.30 / USD$ 16.50 / AUD 25.30 / IDR 255714 / ZAR 299 / EGP 468 / JOD 12 / LBP 267425 / TRY 459

 

 

 Pre-order now – get it before it hits bookstores!

 

179.00 kr
Snabbtitt

7 OKTOBER – Hamas mot Israel : Myterna, Propagandan, Sanningen

av Ernesto Katzenstein

 

Palestinska Hamas’ anfall mot Israel den 7 oktober överrumplade en hel värld. Hur var något sådant möjligt?

Idag ser vi att 7 oktober 2023 blev början på en omvälvning som påverkar hela världen.

Världens mest trafikerade farled, Röda havet och Suezkanalen, har blockerats av palestiniernas allierade, houthierna i Jemen.

Plötsligt talar hela världen om nödvändigheten av en palestinsk stat.

Inte bara Israel, utan även stormakten USA, finner sig isolerade i världen och i FN.

Statsvetare diskuterar om Hamas’ anfall den 7 oktober i förlängningen kan kosta Biden segern i presidentvalet.

Men vad var det som utlöste den 7 oktober?

Och vad var det egentligen som hände den 7 oktober?

Ernesto Katzenstein, själv med judiska rötter, har sakligt gått på djupet i rapporteringarna om vad som hände och vad som påstods ha hänt. Deras analys och dekonstruktion visar övertygande, och med tydliga källhänvisningar, att den bild som presenterats i stora och viktiga avseenden måste modifieras.

Här presenteras också den objektiva historiska bakgrunden, en analys av båda sidors motiv och målsättningar, samt en diskussion om språk som fängelse och fälla.

Bland bokens digra bilagor finns bland annat både israeliska Likudpartiets och Hamas’ aktuella program i svensk översättning, samt en grundlig genomgång om källkritiska principer.

Boken uppehåller sig kring konflikten i Mellanöstern, men dess slutsatser och lärdomar är tillämpbara på andra storpolitiska frågor.

Detta är en bok för alla som är intresserade av storpolitik, propagandans effekter och hur man kan se bortom propagandan.

 

Kartonnage
Format: 140 mm x 210 mm
Antal sidor: 140
ISBN: 978-91-89597-08-2
Utkommer i februari 2024

 

Förbeställ nu – få den innan den kommer i bokhandeln!

179.00 kr
Snabbtitt

Allmän betalning

Här kan du göra en allmän betalning om din bok inte finns här.   Frakten på 69 kr återbetalas. Maila

100.00 kr
Snabbtitt

Tyska flygare under andra världskriget : veteranernas berättelser. Del 4

I Del 4 i Christer Bergströms populära bokserie om tyska flygare under andra världskriget får du bland annat möta Luftwaffes ”problembarn” Heinz Bär och Heinrich Bartels. Dessa båda drog på sig sina överordnades ilska och förflyttades bort från sina förband på grund av egensinniga beteenden. Men de var också oerhört skickliga jaktflygare som Luftwaffe inte kunde klara sig utan. Gång på gång fick de en ny chans, vilket ledde till att den ene av dem stupade.

Du får också stifta bekantskap med Günther Rall (275 luftsegrar) och nattjaktflygaren Heinz Schnaufer

Detta och mycket mer i Del 4 av Tyska flygare under andra världskriget : veteranernas berättelser.

ISBN: 978-91-89597-02-0
Format: 138 mm x 210 mm x 7 mm
Antal sidor: 224
Inbunden
Rikligt illustrerad

 

 

Se Del 1 av Tyska flygare här!

Se Del 2 av Tyska flygare här!

Se Del 3 av Tyska flygare här!

399.00 kr
Snabbtitt

Samtal med Lea Gleitman – om livet före, under och efter Förintelsen

Av Carina Åström

Möt ett gripande människoöde: Lea Gleitman är en av de sista överlevande från Förintelsen. Här får vi följa henne och hennes familjs öde från 1914 och fram till idag. Lea ger en skrämmande bild av tyskarnas behandling av judarna i Europa, men också av en värld av lycka i hennes hemland Polen med familj, släkt och vänner innan nazisterna kom. Den här boken är ett måste för dig som är intresserad av historia.

Författaren Carina Åström föddes den 4 december 1962 i Göteborg. Hon levde sina första 11 år på Hisingen och sedan flyttade hon till Lövgärdet i Angered. Hon växte upp hos sina morföräldrar Elsa och Gösta Åström och genom deras berättelser om deras liv väcktes ett stort intresse för historia och människoöden, framför allt under andra världskriget.

Idag arbetar hon som lärare i svenska som första och andra språk, tyska och historia. Hennes första bok i genren utkom på Vaktel förlag 2021, Det omöjliga som blev möjligt – Sanningen om Felix Kersten: De vita bussarna, Warszawasvenskarna och de svenska myndigheterna.

Format:155 mm x 210 mm x 20 mm
Antal sidor: 200
Hårdpärm
Illustrerad

Utkommer i juli 2022

179.00 kr
Snabbtitt

Stalingrad – New Perspectives on an Epic Battle. Vol. 2: The City of Death

With this work in two volumes, very much in the concept of the Stalingrad battle will change!

“In my fifty-seven years of reading, this is one of the best books I have ever read,
as far as military history concerns.”
– Robert Peterson, Second Chance Games, on Stalingrad, New Perspectives on an Epic Battle, Vol. 1.

Among much that is addressed in Volume 2:

* The need to focus on Stalingrad in particular.
* The realistic air bridge – and why it failed.
* How could the Russians persevere?
* General Paulus’s greatest mistake.
* What happened to the civilians in Stalingrad?
* The myths about ”Pavlov’s house” and the Mamayev Kurgan hill.
* The German plan to evacuate Stalingrad – and how it failed.
* A critical analysis of the history writing about Stalingrad.

Read an excerpt from Volume 2 here

Read more about Volume 1 (early 2022) here.

 

ISBN: 978-91-88441-98-0

330 pages
Size 155 × 230 mm
Hardcover
Illustrated with many previously unsees photos
Large and clear maps
QR codes with relevant film clips

 

 

Ships worldwide. To order: Emal me at vaktelforlag@gmail.com

Price per copy: USD$49.00 / EUR 46.00, plus postage

OR USD$ 84.00 / EUR 76.00 for one copy of each of the two volumes, plus postage.

Personally signed copies by the author also available!

For book retailers: E-mail vaktelforlag@gmail.com

 

520.00 kr
Snabbtitt

Tid för uppror – En berättelse om Extinction Rebellion

 

Red. Björn Paxling och Ragnhild Larsson

 

Vad får en 35-årig småbarnsmamma att bryta mot lagen för klimatets skull?

Hur känns det att bli inlåst i en poliscell?

Varför säger en välbetald mellanchef upp sig från jobbet för att bli klimataktivist på heltid?

Vad gör någon som precis tagit studenten när klimatångesten får både fortsatta studier och arbete att kännas meningslöst?

 

Trots drygt 20 år av internationella klimatkonferenser, trots alla löften och vackra ord om en grönare och skönare värld, så fortsätter de fossila utsläppen att öka, precis som den globala medeltemperaturen. Ekosystem kollapsar, arter utrotas, miljoner människor har redan dött av klimatkrisens följder medan antalet klimatflyktingar beräknas överstiga en miljard redan innan 2050.

Den internationella klimatrörelsen Extinction Rebellion (XR) menar att det nu är hög tid för uppror. Det räcker inte längre att rösta vart fjärde år. Det räcker inte att sopsortera och cykla till jobbet. Om vi ska lyckas vända den katastrofala utvecklingen måste vi agera tillsammans och sätta press på politiker nu.

När en enad forskarkår utropar nödläge för planeten tar XR till gatorna för att störa systemet som förgör oss. Med fredlig civil olydnad som verktyg uppmärksammar XR klimathotet och kräver en snabb och kraftfull omställning och systemförändring inom planetens gränser.

I den här boken får du följa vanliga människors väg till klimataktivism. Hur planeras en aktion, hur känns det att bli bortburen av polis, vad säger man i en rättegång för att förklara sina handlingar? I “Tid för uppror” får du en inblick i rörelsen och en förståelse för hur vi kan åstadkomma den nödvändiga förändringen tillsammans.

ISBN: 978-91-88441-97-3
Kartonnage
192 sidor
Format 138 x 210 mm

 

Utkommer våren 2022.

Förbeställ denna viktiga bok från förlaget på länken nedan.

259.00 kr
Snabbtitt

Därför är Sverigedemokraterna ett nazistiskt parti – en vetenskaplig genomgång

”Allting går igen…
Ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram
– Det är den ökända hästen från Troja”
Ur Den ökända hästen från Troja av Karl Gerhard

Föreställning att Sverigedemokraterna övergett nazismen bygger på bristande kunskap. Dels handlar det om en oförmåga att skilja på klassisk nationalsocialism och teatralisk ”Hollywoodnazism” (för att använda en SD-ledares uttryck). Klassisk nationalsocialism definieras som Hitlers nazism, och är något helt annat än den självbespeglande teatraliska ”Hollywoodnazism” som vi ser hos sekter såsom NMR.

Sverigedemokraterna beskriver sig själva som ett socialkonservativt parti, vilket är att göra våld på detta begrepp. Med den definition Sverigedemokraterna ger av ordet, skulle Hitlers nazistparti, NSDAP, lika gärna kunna definieras som socialkonservativt – vilket förstås vore helt absurt.

Christer Bergström åtnjuter internationellt anseende som en av de stora experterna på Tredje riket och andra världskriget. Han har studerat ämnet djupgående i 40 år, vilket resulterat i ett 40-tal böcker i ämnet, flertalet av dem utgivna på den internationella marknaden. Hans böcker har utgivits på en mängd olika språk, förutom svenska, även engelska, tyska, franska, spanska, nederländska, finska, tjeckiska, polska och kinesiska.

I denna bok tar författaren sin utgångspunkt i modern forskning om Hitlers NSDAP och påvisar de tydliga likheterna med Sverigedemokraterna. Jämförelsen visar att Sverigedemokraterna inte kan definieras som något annat än ett klassiskt nazistiskt parti. Det som partiet har tagit avstånd från är den mer ideologiska ”Hollywoodnazismen”, men partiet följer ganska strikt den klassiska nazismens metoder – där dolda agendor och ett kamouflerande av de verkliga avsikterna utgör en hörnpelare.

Författaren visar att den naiva syn på Sverigedemokraterna som ett nazistiskt parti som av sig självt vandrat till sin egen motsats, också bygger på en djupgående okunskap om Sverigedemokraterna.

Utifrån Sverigedemokraternas egna program, uttalanden och publikationer visar författaren att partiet inte alls ”gjort upp med sin historia”, utan politiken och de politiska deklarationerna har snarare gått mer åt det högerextrema hållet. Tidigare krav, såsom på repatriering av invandrare, har dammats av i takt med att partiet vuxit, och SD har på senare tid blivit öppet med nya, illavarslande krav, såsom undantagslagar.

Föreliggande bok är förmodligen den skarpaste kritik som Sverigedemokraterna hittills utsatts för, men den bygger på ett gediget forskningsarbete och djupgående kunskap om nazismen. Bokens första kapitel heter med nödvändighet ”Vad är nazism” – något som fram till helt nyligen varit ett ganska outforskat område.

Boken kan också läsas som en varning för en trojansk häst – i Karl Gerhards bemärkelse – i vår mitt.

ISBN: 978-91-88441-95-9
Antal sidor: 172
Format: 140 mm x 210 mm
Mjukpärm

”Jag har nog aldrig lärt mig så mycket om SD som att läsa denna bok. Även om boken bara består av 172 sidor så är det över 403 källhänvisningar. Jag är imponerad av författarens vetenskapliga genomgång av SD.”
– Dietmar Dh. Krönert

 

179.00 kr
Snabbtitt

Min vän Adolf Galland – Den sanna historien om Luftwaffes mest kända jaktflygare

Nytryckning – sänkt pris!

 

Adolf Galland är den mest legendariska av alla jaktflygare i Luftwaffe. Driven av ett passionerat flygintresse övervann han många svårigheter och hinder för att nå sin dröm ­– att bli flygare. Trots att han var nästan blind på ena ögat efter en olycka lurade han läkarna genom att lära sig syntavlan utantill, både fram- och baklänges.

I början av andra världskriget utvecklades han till den mest framgångsrika av alla flygaress – inräknat båda sidor i konflikten. Samtidigt var Galland en goddagspilt som tog livet med en klackspark, målade sin Messerschmitt färgglatt som rena cirkusflygplanet och bjöd in nedskjutna fiendeflygare som hedersgäster på sitt flygfält.

Galland älskade cigarrer, konjak och det goda livet – och han blev Tysklands kanske mest eftertraktade ungkarl.

1941 utsågs han till inspektör för det tyska jaktflyget och blev, 30 år gammal, Europas yngsta general sedan Napoleon. I sin höga stabsposition blev han alltmer varse hur katastrofal den nazistiska politiken var. Galland var aldrig rädd för att säga sanningen till naziledningen och klarade sig många gånger genom att han var så populär hos folket. Men till slut råkade han i onåd och avskedades från sin position. Men Galland gav sig inte. De sista veckorna i kriget ledde han en privat flottilj med jetjaktplan – som inte ens ingick i Luftwaffe!

Efter kriget valde Galland en civil bana och blev god vän med många av sina gamla motståndare i luften under 1940-1941.

Christer Bergström besökte och vann Adolf Gallands vänskap från 1972 och fram till dennes död 1996. Det blev många intervjuer och förtroliga samtal genom åren. Många myter och legender kringgärdar Adolf Galland. Mycket som sagts och skrivits om honom är helt enkelt inte sant. Här presenteras den sanna historien om Christer Bergströms vän Adolf Galland – i mycket som Galland själv skulle ha berättat det, till viss del sådant som Galland aldrig yppade offentligt.

Detta är inte en ”hjälteskildring”, men inte heller en moraliserande svartmålning. Här tecknas ett nyanserat porträtt av en sammansatt människa, en person som hade glimten i ögat i början av kriget, och som sakta överväldigades och demoraliserades när den bittra sanningen så småningom gick upp för honom. Men framför allt handlar det om en passionerad flygares liv i med- och motgång.

 

ISBN: 978-91-88441-94-2
Antal sidor: 464
Format: 180 x 242 mm
Hårdpärm

Boken är rikligt illustrerad från Gallands privata fotoalbum

 

 

 

Författaren och Adolf Galland, 1974.

399.00 kr
Snabbtitt

Böcker

Patton! Lejonen darrar…

av Lars-Roland Broström

Med förord av Helen Patton

Historien om andra världskrigets mest kända – och kontroversiella! – general under andra världskriget.

Boken är skriven i samarbete med Helen Patton. Detta är Pattons historia så som han skulle ha berättat den själv! Ännu långt efter sin död fortsätter den hårdföre Patton att väcka starka känslor.

 

ISBN: 978-91-89597-05-1
Format: 180 mm x 242 mm
Kartonnage
330 sidor

NYTT 10 december 2024: Boken har kommit! Beställ nu

349.00 kr
Snabbtitt

Vad händer när västvärlden lägger sig i? – Den västerländska demokratins utmaningar och risker

av Mark Algvere

 

Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott hoppades många i västvärlden på en snabb demokratisk utveckling av världens auktoritärt styrda stater. Förhoppningar som till stora delar kommit på skam. Många länder med Ryssland och Kina i spetsen har snarare utvecklats i motsatt riktning sedan 1990-talet. Varför?

I Vad händer när västvärlden lägger sig i? beskrivs och förklaras varför denna världsutveckling varit förväntad och förutsägbar – samt vilka effekter det får när västerlandet försöker styra och påverka den globala demokratiutvecklingen. Genom historiska analyser – som till viss del bygger på nya historiska analysmetoder av kända samhällsomvälvningar, såsom Weimarrepubliken i Tyskland efter första världskriget, den arabiska våren 2011 och vår tids krig i Afghanistan – förklarar boken varför världsutvecklingen blivit som den blivit.

Vilket ansvar bär västvärlden för denna utveckling? Vad kan vi förvänta oss av demokrati-utvecklingen i världen framöver? Hur bör västvärlden agera för att främja demokratiutveckling i framtiden? Vilken roll kommer demokratin att spela för lösningen av Ryssland – Ukraina konflikten?  Detta är några frågor som boken försöker förklara med historiska analyser som grund.

Mark Algvere är matematiker och angriper problemet med att omvandla ett auktoritärt styrt samhälle till en västerländsk demokrati, på ett osentimentalt och stringent sätt där makttransformationen eller omfördelningen av makt i samhället om man så vill, ges en central betydelse.

 

Kartonnage
148 mm x 210 mm
216 sidor
ISBN: 978-91-89597-04-4

 

Utkommer i november 2023

349.00 kr
Snabbtitt

KAOS- skärvor ur mitt liv

av Jonna Löfdahl

 

Kaos – skärvor ur mitt liv är en annorlunda diktsamling med gripande och djuplodande texter om själens svartaste vatten, men även om hopp, blandat med en sorts medvetandeström.

 

”Kaos – skärvor ur mitt liv,
skärvor av krossat glas,
vasst, hårt, kallt, hänsynslöst

Skriken, ångesten, vreden,
en stilla bris

Lev, måste leva, överleva,
springa, springa fort

Bort,
långt, långt bort
Lev, måste leva, överleva

Fri,
äntligen, äntligen fri”

 

 

ISBN: 978-91-89597-01-3
Format: 155 mm x 210 mm
38 sidor

 

Utkommer i juli 2023.

149.00 kr
Snabbtitt

Stalingrad – Nya perspektiv på ett episkt slag. Del 2: Dödens stad

Med denna bok i två delar framträder en i huvudsak ny och tidigare okänd bild av slaget om Stalingrad. Detta är den avslutande andra delen.

”Under mina femtiosju år av läsning är detta en av de bästa militärhistoriska
böcker jag någonsin har läst.”
– Robert Peterson, Second Chance Games, om författarens Stalingrad, vol. 1.

Bland det som tas upp i denna del kan nämnas:

* Nödvändigheten av att fokusera på just Stalingrad.
* Den realistiska luftbron – och varför den misslyckades.
* Hur kunde ryssarna hålla ut?
* General Paulus’ största misstag.
* Vad hände med de civila i Stalingrad?
* Myterna om ”Pavlovs hus” och Mamajev-kullen.
* Den tyska planen på att evakuera Stalingrad – och hur den misslyckades.
* En kritisk analys av den tillrättalagda historieskrivningen om Stalingrad.

Läs mer om del 1 (våren 2022) här.

NU har boken kommit, så nu är serien komplett.

Läs ett smakprov från boken här.

ISBN: 978-91-88441-96-6

330 sidor

Hårdpärm

Rikligt illustrerad

 

399.00 kr
Snabbtitt

Den siste Hamarsman – En historisk roman från Gotland

Lars Hamars, ägare till gården Hamars på Fårö sitter vid sin mors dödsbädd. De har i hela livet varit i luven på varandra och när hon dör börjar hon visa sig för honom i drömmar och syner. Skatterna tynger efter det svenska övertagandet av Gotland och det blir inte bättre när Danmark återerövrar Gotland under några år. Häxprocesserna når även Fårö och goda vännen Hans Verkas fru Elin är nära att dras in i dem.

Lars retar sig på sonen David som aldrig verkar bli vuxen och inte heller vill gifta sig. Dottern Lill-Anna gifter sig med grannens Christoffer, men en händelse mellan David och Christoffer gör relationen mellan dem frostig. När till sist David gifter sig andas Lars och hustrun Anna ut. Men då hopas olyckorna över gården. Missväxt och nöd gör att kungens män måste reformera skattesystemet på Gotland. Sker det i tid eller kommer den anrika gården Hamars att gå under, som flera andra gårdar redan har gjort?

Detta är den fjärde och avslutande delen i Ronnie Lundins serie historiska romaner från Fårö. De tre föregående i serien är:

  1. Gården vid Fårö strand
  2. Under Fårös himmel
  3. Den himmelske Fåröherden

”Ronnie Lundin lyckas beskriva de intensiva känslorna och våndan i att göra något som är olagligt och syndigt. Det är just i relationsbeskrivningarna som romanen tar tag i läsaren.”

– Radio Gotland om Ronnie Lundins bok Gården vid Fårö strand.

 

Ronnie G. Lundin (f. 1956), fil.kand. i historia och samhällsvetenskap och verksam på Fårö museum, är Fåröbo från födseln. Han har kallats ”Fårös största levande kulturpersonlighet”.

 

ISBN: 978-91-88441-90-4
Antal sidor: 352
Format: 135 mm x 210 mm
Kartonnage

 

Utgiven oktober 2021.

340.00 kr
Snabbtitt

Blod och lera – en tysk soldats minnen från skyttegravskriget 1914-1916

“Vi slogs som vilddjur. Det var en ursinnig närstrid som trotsar varje beskrivning. Vi stötte och högg våra bajonetter som galningar – i bröst, i buk, var som helst på människokroppen. Det fanns ingen likhet med en reguljär bajonettstrid; sådant förekommer bara under utbildningen. Våra gevärskolvar for genom luften. Varje huvud som kom i deras väg krossades skoningslöst. Vi hade tappat våra hjälmar och vår packning. Vi hade glömt allt omkring oss och stred bara blodtörstigt.”
– Ur boken Blod och lera: En tysk soldats minnen från skyttegravskriget 1914-1916.

Knappast någon självbiografi av en soldat skildrar krigets ohyggliga verklighet mer naket och uppriktigt än denna. Författaren är en tysk soldat som önskade vara anonym. Den publicerades som en följetong i den tyskspråkiga New Yorker Volkszeitung i det då neutrala USA redan våren 1917, under första världskriget, och chockerade läsarna med sin ärlighet. Här utges den för första gången på svenska, redigerad av den militärhistoriske experten Christer Bergström, och illustrerad med autentiska bilder.

Från innehållet – några kapitelrubriker:

* Tyska soldater och belgiska civila
* Skräckfylld strid i bebyggelse
* Soldaterna sköt sina egna officerare
* Fraternisering med fienden
* Jul i skyttegravarna
* Helvetet vid Vaquois

 

ISBN: 978-91-88441-93-5
Antal sidor: 298
Format: 140 mm x 210 mm
Inbunden
Rikligt illustrerad

Utkommer i november 2021

299.00 kr
Snabbtitt

Svar till din fördomsfulle släkting Eller: Så räddar du friden på släktmiddagen

Vi har väl alla varit med om det. Knappt har alla bänkat sig vid middagsbordet för släktträffen förrän den fördomsfulle släktingen tar till orda för att lägga ut texten. Är du någon känd för att ha ett engagemang i dina medmänniskor, så riktas det i nio fall av tio som gliringar till den personen. Och givetvis har den där släktingen förberett sig med fakta från sina ”källor”, och du känner att du inte är förberedd. Vad som sägs varierar kring samma tema, men här är några axplock:

*  Sluta blunda för verkligheten, du är naiv
* Om vi bara får stopp på invandringen så försvinner brottsligheten
* Klimatförändringen är en bluff
* Feminister är bara manshatare
* Det är invandringens fel att pensionärer har det svårt
* Vi öser miljarder över hela världen
* 90 % av alla i fängelse är invandrare
* N-ordet är frihet

Men då plockar du fram den här behändiga lilla handboken. Här finns det mesta av sådant samlat, med väl genomtänkta svar och argument – uppbackat med fakta som du snabbt kan komma åt på din mobiltelefon.

Längst bak i boken finns en QR-kod som tar dig till en sida där det finns länkar till alla källhänvisningar.

Och boken är skriven med glimten i ögat. Ingen ska bli ledsen.

 

Med denna lilla bok räddar du nog friden på släktmiddagen. För när du har kontrollerbara fakta som svar blir det inte roligt att provocera längre. Ingen vill ju framstå som okunnig och fördomsfull. Så att ni kan prata om trevligare saker på släktmiddagen.

 

Boken är också en perfekt present till alla på släktträffen!

ISBN: 978-91-88441-92-8
Antal sidor: 112
Format: 140 mm x 210 mm
Mjukpärm

Författaren Christer Bergström (f. 1958) har undervisat i samhällskunskap och historia på gymnasiet och har ett stort antal historiska böcker bakom sig.

 

Nu har boken kommit! OBS! Köp i bokhandeln eller på nätbokhandeln. Vaktel förlag har ingen möjlighet att ta hand om alla kundbeställningar som formligen väller in.

 

Oktober 2021: Boken är den tredje mest sålda i Sverige – t.o.m. mer än den nya nobelpristagarens senaste bok – på Bokus bestsellerlista. Köp nu innan första tryckningen tagit slut! 

 

179.00 kr
Snabbtitt

Laddad front – Den svenska ostkusten under andra världskriget : Beredskapsmän, motståndskämpar, spioner, kodknäckare och civila i krigets skugga

av Mimi Maria Bernström

Här får du ta del av spännande, gripande och en del hittills okända händelser och personligheter under beredskapsåren i Sverige under andra världskriget. Inramningen är den svenska ostkusten, en laddad front i krigets skugga. Förutom beredskapsmän, motståndskämpar, spioner och Sveriges egna kodknäckare får du möta civilpersoner under dessa prövande år. Bland annat skildras händelser i Roslagen, på Gotland och i Stockholms innerstad. Författaren sätter strålkastarljuset på hur Sverige i vissa fall gick väldigt långt i strävan att hålla landet utanför striderna.

Boken är rikt illustrerad med bilder från beredskapstiden.

Förord av militärhistorikern professor emeritus Kent Zetterberg.

 

Författare är Mimi Maria Bernström. Hennes pappa var reservofficer vid kustartilleriet i krigets inledning och hans upplevelser avspeglas i väl avvägda portioner i boken.

ISBN: 978-91-88441-91-1
Antal sidor: 298
Format: 150 mm x 210 mm
Mjukpärm
Rikligt illustrerad

 

Nu har boken utkommit!

299.00 kr
Snabbtitt

BLACK CROSS RED STAR – AIR WAR OVER THE EASTERN FRONT: VOLUME 2 – TWO TURNING POINTS, DECEMBER 1941 – MAY 1942

Newly arrived! Order now!

 

Shipping world-wide: For customers outside of Sweden: Order at vaktelforlag@gmail.com

Price: USD$ 85 / 79 EUR / GBP£ 68 / AUD 130 / 116 Canadian dollar

The very much asked for, most extensively updated, and very much expanded completely new edition of Black Cross Red Star Volume 2.

This new edition of Volume 2 is so heavily updated and expanded that it more or less is a completely new book!

ISBN: 978-91-88441-89-8

 

From the content:
* The contribution of the Soviet Air Force to the counteroffensive at Moscow
* The Luftwaffe’s crucial role in halting the Red Army’s counteroffensive
* Dogfight over the “Ice Road” to Leningrad
* The Air Bridge to Demyansk
* Annihilation from the air at Crimea
* Air Battle over Kharkov

 

* 384 pages in large format (A 4), hardcover.

* 340 photographs, many from pilot veterans’ photo albums and which have never been published before.

* Very clear maps: Most of the places mentioned in the book are on the maps.

* Aircraft color profiles by Jim Laurier.

* Photos of most of the aircraft that are listed on the inside of the dustjacket.

* Appendices.

Read an excerpt from the book here online – click on the link:

bcrs2reading

* Links to Authentic film clips from the air war on the Eastern Front in 1942.

The Black Cross/Red Star book series is the only documentation of the true air battle on the Eastern Front during World War II, based on a wealth of primary sources from both sides as well as interviews with a large number of veterans from both sides.

 

The first edition of Volume 2 received overwhelmingly positive reviews. One example:

“The work masterfully combines the combat experiences of both Soviet and German airmen into a coherent narrative. For years, historians and general readers were aware of the exploits of a number of the German ace fighter pilots. This work certainly gives them their due, providing much new and enlightening information in the process. Perhaps the book’s most significant contribution lies in finally recognizing the achievements and sacrifices of the airmen (and airwomen) of the VVS. In some cases, the authors have been able to fully reconstruct both sides of an air battle, nearly 60 years after the event—certainly a remarkable example of historical detective work.”

– Richard R. Muller, Maxwell AFB, Alabama, in Aerospace Power Journal, Summer 2002.

 

At Stone & Stone, Black Cross Red Star, the first edition Volume 2 was voted as the No. 1 military history book of the year for the second year in a row.

The first edition of Volume 2 was published twenty years ago and was sold out rapidly. Since no new edition was published, it has become a rarity, with the price never below three-digit figures in Euro or USD. Today, the price at amazon.com for the first edition of Volume 2 is US$ 955.25!

 

This new edition of Volume 2 is so heavily updated and expanded that it more or less is a completely new book!

The first edition was based on the amount of research undertaken by the authors in the late 1990s. Christer Bergström has continued his in-depth research into the subject ever since then, and the result is a new edition of Black Cross/Red Star, Volume 2 that exceeds the first edition regarding the quality of the material to the point that the new edition actually is a completely new book.

The first edition contained a maximum of 100,000 words. The second edition not only has much higher quality as far as the research is concerned but also contains twice that word count, a very large number of absolutely new photos (many of which are from pilot veterans’ photo albums and have never been published before), printed in the same high quality as in Volumes 1, 4 and 5.

 

Go to the new edition of Volume 1

Go to Volume 4

Go to Volume 5

A new and heavily updated edition of Volume 3 will be published in 2024.

 

 

 

 

849.00 kr
Snabbtitt

Majas müsli: Jobbet, bagaren och producenten

av Henrik Larsson 

 

Maja har fått sitt första jobb efter examen från universitetet och vantrivs. Den spännande titeln på hennes visitkort stämmer dåligt överens med de enkla, monotona arbetsuppgifter hon utför. Hennes elaka chef gör dessutom allt hon kan för att förstöra för henne. Hon vill egentligen ha ett kreativt jobb och arbeta med sociala medier, men det skulle kräva att hon gav upp det hon jobbat för under flera år och dessutom svika de förväntningar hon har från sin omgivning.
När hon kommer i kontakt med en excentrisk bagare och en musikproducent uppenbarar sig plötsligt möjligheten hon hoppats på. Men vågar hon släppa det hon har för att följa sin dröm?
Majas müsli är en feelgood-roman som handlar om valet mellan att gå sin egen väg eller att följa den som andra stakat ut. Den belyser på ett dråpligt sätt hur slumpen påverkar livet trots våra ansträngningar, val och mål. Det är en underhållande bok med vilsna karaktärer som på ett varmt och förlåtande sätt belyser det svåra i det lilla.
Om författaren
Henrik Larsson (1976) är personen som blev författare mot sin vilja. Han är musikern som fick problem med hörseln och var tvungen att byta kreativ bana och började skriva. Majas müsli – jobbet, bagaren och producenten är hans debutroman. Han har skrivit låten Everytime som förekommer i boken.

 

ISBN: 978-91-88441-87-4

Antal sidor: 288

Format: 135 x 210
Kartonnage

Utkommer i oktober 2021

238.00 kr
Snabbtitt