Biografi

Författare Bild

Christer Bergström

Född 1958. Christer Bergström  åtnjuter internationell status som en framstående expert på andra världskriget och har kallats "kanske Sveriges kunnigaste om andra världskrigets krigshistoria" (Bibliotekstjänst, BTJ-häftet 5/2018). Christer har 29 böcker i ämnet bakom sig. Han är också en flitigt anlitad och högt uppskattad skribent i tidskrifter som svenska Militärhistoria, Pennan & Svärdet, Krigshistoria, Levande Historia, Allt om Historia, norska Militaerhistorie och internationella tidskrifter ända bort till brasilianska ASAS.

Några tidigare böcker av Christer Bergström:
- Mot avgrunden: spelet som ledde till andra världskriget, 1991

- Luftwaffe Fighter Aircraft in Profile, 1997

- Deutsche Jagdflugzeuge, 1999

- Black Cross/Red Star: the Air War over the Eastern Front, vol. 1, 2000

- Black Cross/Red Star: the Air War over the Eastern Front, vol. 2, 2001

- More Luftwaffe Fighter Aircraft in Profile, 2002

- Graf & Grislawski: a Pair of Aces, 2003

- Jagdwaffe: Barbarossa – the Invasion of Russia, 2003

- Jagdwaffe: The War in Russia January-October 1942, 2003

- Jagdwaffe: The War in Russia November 1942-December 1943, 2004

- Jagdwaffe: War in the East 1944-1945, 2005

- Black Cross/Red Star: the Air War over the Eastern Front, vol. 3, 2006

- Barbarossa: The Air Battle, 2007

- Stalingrad: The Air Battle, 2007

- Kursk: The Air Battle, 2008

- Hans-Ekkehard Bob, 2008

- Max-Hellmuth Ostermann, 2008

- Bagration to Berlin, 2008

- Andra världskriget så alla förstår – nya rön om andra världskriget, 2009

- Hitlers underhuggare, 2010

- Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv, 2013

- Slaget om England, 2014

- Berömda flygaress, 2015

- Operation Barbarossa, 2016

Christer Bergström har skrivit följande böcker åt Vaktel Förlag:
- Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv

- Slaget om England

- Berömda flygaress, 2015

- Operation Barbarossa, 2016

- Arnhem 1944 : Slaget om Holland del 1, 2017

- Tyska flygare under andra världskriget: veteranerna berättar, del 1

- Arnhem 1944 : Slaget om Holland del 2, 2018

Han arbetar för närvarande på ett flertal böcker åt Vaktel förlag:

- Flygplanet Daisy i andra världskriget : en veteran och männen som flög henne i strid, berättat för första gången Nyutkommen

- Tyska flygare under andra världskriget : veteranernas berättelser Del 2  Nyutkommen

- Black Cross Red Star – Air War Over the Eastern Front - en bokserie i flera volymer. Volym 4 utkommer i början av 2019. Engelska. Klicka på länken.

- Stalingrad - striden på marken (utkommer 2019)

- Anfallsplan Sverige

Författarens egen hemsida hittar du här.