Biografi

Författare Bild

Ronnie G. Lundin

Ronnie G. Lundin, f. 1956, är fåröbo från födseln. Han har kallats ”Fårös största levande kulturpersonlighet”, men känner sig inte bekväm med det, då han tycker att han har kvar ett ben i arbetarrörelsen bredvid sitt författande. Men han är ändå expert på Fårös historia, inte minst via hans författande.
Han har en fil. Kand. i historia och samhällsvetenskap, vilket kommer väl till pass i hans arbete som platschef på Fårö museum, i samma byggnad som Bergmancentret, på Fårö.
Tidigare har Ronnie arbetat som chefredaktör på Gotlands Folkblad, förutom ett långt arbetsliv som brevbärare.
Ronnie har tidigare gett ut sex romaner, varav flertalet är historiska romaner om Fårö och Gotland. Därmed är han också Fårös meste författare.