Förhandsläs

Vad händer när västvärlden lägger sig i? – Den västerländska demokratins utmaningar och risker

av Mark Algvere

 

Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott hoppades många i västvärlden på en snabb demokratisk utveckling av världens auktoritärt styrda stater. Förhoppningar som till stora delar kommit på skam. Många länder med Ryssland och Kina i spetsen har snarare utvecklats i motsatt riktning sedan 1990-talet. Varför?

I Vad händer när västvärlden lägger sig i? beskrivs och förklaras varför denna världsutveckling varit förväntad och förutsägbar – samt vilka effekter det får när västerlandet försöker styra och påverka den globala demokratiutvecklingen. Genom historiska analyser – som till viss del bygger på nya historiska analysmetoder av kända samhällsomvälvningar, såsom Weimarrepubliken i Tyskland efter första världskriget, den arabiska våren 2011 och vår tids krig i Afghanistan – förklarar boken varför världsutvecklingen blivit som den blivit.

Vilket ansvar bär västvärlden för denna utveckling? Vad kan vi förvänta oss av demokrati-utvecklingen i världen framöver? Hur bör västvärlden agera för att främja demokratiutveckling i framtiden? Vilken roll kommer demokratin att spela för lösningen av Ryssland – Ukraina konflikten?  Detta är några frågor som boken försöker förklara med historiska analyser som grund.

Mark Algvere är matematiker och angriper problemet med att omvandla ett auktoritärt styrt samhälle till en västerländsk demokrati, på ett osentimentalt och stringent sätt där makttransformationen eller omfördelningen av makt i samhället om man så vill, ges en central betydelse.

 

Kartonnage
148 mm x 210 mm
216 sidor
ISBN: 978-91-89597-04-4

 

Utkommer i november 2023

349.00 kr

Kategori:

av Mark Algvere

 

Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott hoppades många i västvärlden på en snabb demokratisk utveckling av världens auktoritärt styrda stater. Förhoppningar som till stora delar kommit på skam. Många länder med Ryssland och Kina i spetsen har snarare utvecklats i motsatt riktning sedan 1990-talet. Varför?

I Vad händer när västvärlden lägger sig i? beskrivs och förklaras varför denna världsutveckling varit förväntad och förutsägbar – samt vilka effekter det får när västerlandet försöker styra och påverka den globala demokratiutvecklingen. Genom historiska analyser – som till viss del bygger på nya historiska analysmetoder av kända samhällsomvälvningar, såsom Weimarrepubliken i Tyskland efter första världskriget, den arabiska våren 2011 och vår tids krig i Afghanistan – förklarar boken varför världsutvecklingen blivit som den blivit.

Vilket ansvar bär västvärlden för denna utveckling? Vad kan vi förvänta oss av demokrati-utvecklingen i världen framöver? Hur bör västvärlden agera för att främja demokratiutveckling i framtiden? Vilken roll kommer demokratin att spela för lösningen av Ryssland – Ukraina konflikten?  Detta är några frågor som boken försöker förklara med historiska analyser som grund.

Mark Algvere är matematiker och angriper problemet med att omvandla ett auktoritärt styrt samhälle till en västerländsk demokrati, på ett osentimentalt och stringent sätt där makttransformationen eller omfördelningen av makt i samhället om man så vill, ges en central betydelse.

 

Kartonnage
148 mm x 210 mm
216 sidor
ISBN: 978-91-89597-04-4

 

Utkommer i november 2023