Förhandsläs

Därför är Sverigedemokraterna ett nazistiskt parti – en vetenskaplig genomgång

Utkommer i april 2022. Förbeställ nu på länken nedan.

Christer Bergström, internationellt ansedd expert på nazism och Nazityskland med ett 40-tal böcker bakom sig, presenterar här en genomgripande vetenskaplig jämförelse av Sverigedemokraterna och Hitlers nazistparti NSDAP som klart visar att SD är ett utpräglat nazistiskt parti.

 

Boken innehåller en lättläst men djupgående analys av Sverigedemokraternas politik – både den uttalade och den dolda, när företrädare uppträder anonymt – samt dess struktur och praktik, tillsammans med en jämförelse med Hitlers nazistparti NSDAP när detta stod på motsvarande nivå, 1932.

 

Några punkter angående Sverigedemokraternas uttryckliga nazism som presenteras och utvecklas i boken:

Partiets struktur (auktoritär hierarki under Ledaren), sätt att verka (ledarprincipen, interna utrensningar, den dolda agendan, etc), målsättningar (kontrollera media, rent nazistisk ”kulturkamp”, fientlighet till flerpartisystem, etc), politik (repressiv, kontrollerande, ”folket mot eliten”) och grundsyn (synen på ”det utvalda folket” contra andra, antifeminism, anti arbetarrörelsen, antisocialism, anti Pride, etc).

 

Allt detta är SD helt ensamt om bland alla svenska riksdagspartier, och bara NMR har detsamma. NMR har dock drivit nazismen långt utöver vad Hitler och Himmler hann driva den till.

 

Forskningen visar att nazism är inte något statiskt, utan en attityd, olika brutal vid olika utvecklingsstadier. SD har exakt samma attityd som Hitlers NSDAP, med vissa regionala och tidsmässiga varianter, och befinner sig ungefär på NSDAP:s utvecklingsstadium 1932 – med en dramatisk skillnad: SD har mycket värre och mycket mer hatiska sympatisörer och väljare än vad NSDAP hade 1932. En poäng som författaren gör är att ett partis sympatisörer naturligtvis avspeglar partiets karaktär.

 

I boken görs bl.a. en jämförelse mellan sådant som hundratals NSDAP-väljare skrev på 1930-talet och det som dagens SD-sympatisörer skriver. Om Hitler hade haft sådana väljare 1932, hade han kunnat bygga gaskammare mycket tidigare.

 

Nazism är inte något statiskt, eftersom det inte är en ideologi i strikt bemärkelse. Nazism befinner sig alltid i rörelse mot allt större mörker. Författaren menar att allt pekar på att om Hitler 1920 hade kunnat se vad den inneboende logiken i hans nazism skulle leda honom till 23 år senare, skulle han sannolikt ha bleknat av fasa.

ISBN: 978-91-88441-95-9
Antal sidor: 112
Format: 140 mm x 210 mm
Mjukpärm

 

Utkommer i april 2022. Förbeställ redan nu.

179.00 kr

Kategori:

Utkommer i april 2022. Förbeställ nu på länken nedan.

Christer Bergström, internationellt ansedd expert på nazism och Nazityskland med ett 40-tal böcker bakom sig, presenterar här en genomgripande vetenskaplig jämförelse av Sverigedemokraterna och Hitlers nazistparti NSDAP som klart visar att SD är ett utpräglat nazistiskt parti.

 

Boken innehåller en lättläst men djupgående analys av Sverigedemokraternas politik – både den uttalade och den dolda, när företrädare uppträder anonymt – samt dess struktur och praktik, tillsammans med en jämförelse med Hitlers nazistparti NSDAP när detta stod på motsvarande nivå, 1932.

 

Några punkter angående Sverigedemokraternas uttryckliga nazism som presenteras och utvecklas i boken:

Partiets struktur (auktoritär hierarki under Ledaren), sätt att verka (ledarprincipen, interna utrensningar, den dolda agendan, etc), målsättningar (kontrollera media, rent nazistisk ”kulturkamp”, fientlighet till flerpartisystem, etc), politik (repressiv, kontrollerande, ”folket mot eliten”) och grundsyn (synen på ”det utvalda folket” contra andra, antifeminism, anti arbetarrörelsen, antisocialism, anti Pride, etc).

 

Allt detta är SD helt ensamt om bland alla svenska riksdagspartier, och bara NMR har detsamma. NMR har dock drivit nazismen långt utöver vad Hitler och Himmler hann driva den till.

 

Forskningen visar att nazism är inte något statiskt, utan en attityd, olika brutal vid olika utvecklingsstadier. SD har exakt samma attityd som Hitlers NSDAP, med vissa regionala och tidsmässiga varianter, och befinner sig ungefär på NSDAP:s utvecklingsstadium 1932 – med en dramatisk skillnad: SD har mycket värre och mycket mer hatiska sympatisörer och väljare än vad NSDAP hade 1932. En poäng som författaren gör är att ett partis sympatisörer naturligtvis avspeglar partiets karaktär.

 

I boken görs bl.a. en jämförelse mellan sådant som hundratals NSDAP-väljare skrev på 1930-talet och det som dagens SD-sympatisörer skriver. Om Hitler hade haft sådana väljare 1932, hade han kunnat bygga gaskammare mycket tidigare.

 

Nazism är inte något statiskt, eftersom det inte är en ideologi i strikt bemärkelse. Nazism befinner sig alltid i rörelse mot allt större mörker. Författaren menar att allt pekar på att om Hitler 1920 hade kunnat se vad den inneboende logiken i hans nazism skulle leda honom till 23 år senare, skulle han sannolikt ha bleknat av fasa.

ISBN: 978-91-88441-95-9
Antal sidor: 112
Format: 140 mm x 210 mm
Mjukpärm

 

Utkommer i april 2022. Förbeställ redan nu.