Baksidebild
Förhandsläs

Vägen till andra världskriget

”Fred i vår tid”, deklarerade den brittiske premiärministern Neville Chamberlain efter Münchenöverenskommelsen med Tysklands diktator Hitler i september 1938. Elva månader senare bröt världshistoriens blodigaste krig ut, det som gått till historien som andra världskriget.

Christer Bergström, erkänd som en av de internationellt stora experterna på andra världskriget, med över 30 böcker i ämnet bakom sig, tränger bakom myterna och granskar de historiska krafter som drev fram kriget.

Kunde katastrofen ha undvikits? Faktum är att på vägen till krigsutbrottet uppstod en mängd situationer som var för sig kunde ha hejdat utvecklingen mot krig, men som blev försuttna tillfällen, felbedömningar och missgrepp. Detta är en historia som innehåller många viktiga lärdomar även för vår tid.

Detta är en utvidgad version av boken Mot avgrunden som utkom på Atlantis förlag 1991.

 

Utkommer i augusti 2019.

199.00 kr

Kategorier: ,

”Fred i vår tid”, deklarerade den brittiske premiärministern Neville Chamberlain efter Münchenöverenskommelsen med Tysklands diktator Hitler i september 1938. Elva månader senare bröt världshistoriens blodigaste krig ut, det som gått till historien som andra världskriget.

Christer Bergström, erkänd som en av de internationellt stora experterna på andra världskriget, med över 30 böcker i ämnet bakom sig, tränger bakom myterna och granskar de historiska krafter som drev fram kriget.

Kunde katastrofen ha undvikits? Faktum är att på vägen till krigsutbrottet uppstod en mängd situationer som var för sig kunde ha hejdat utvecklingen mot krig, men som blev försuttna tillfällen, felbedömningar och missgrepp. Detta är en historia som innehåller många viktiga lärdomar även för vår tid.

Detta är en utvidgad version av boken Mot avgrunden som utkom på Atlantis förlag 1991.

 

Utkommer i augusti 2019.

Antal sidor

180

ISBN

978-91-88441-52-2

Publiceringsår

2019

Format

146 mm x 216 mm x 20 mm

Författare

Christer Bergström

Förlag

Vaktel Förlag