Baksidebild
Förhandsläs

Arnhem 1944 – slaget om Holland. Del 1: Pansar och fallskärmsjägare

Denna bok ger den hittills mest kompletta genomgången av operation ”Market Garden”. Många invanda föreställningar ställs på huvudet av nya, tidigare okända fakta. Här ges även den tyska sidan lika stort utrymme som den allierade sidan. De brittiska och amerikanska pansaroperationerna beskrivs också mer ingående än i de flesta skildringar av Market Garden.

”Välskriven, medryckande och detaljerad … återger krigandets hantverk och oglamorösa verklighet, vilket ändå inte förtar dramatiken och läsupplevelsen som mycket spännande.”
– Ur Bibliotekstjänsts recension.

 

”Mytbildningen om den senaste stora konflikten i Europa är ganska bastant. Christer Bergström har grävt djupare än de flesta andra forskare som studerat andra världskriget. Han godtar inte alla gängse officiella förklaringar av skeendena utan tar fram fakta som tidigare varit okända från både den tyska och den allierade sidan för att få fram en mer nyanserad skildring.
[…]

Christer Bergströms insatser att ta död på de ”fake news” som präglar mycket av de propagandistiska skildringar av andra världskriget som mättar marknaden är beundransvärda. Att hans sätt att presenterade dem görs på ett spännande och intressant sätt försämrar inte saken.”

– Per Magnusson i DAST Magazin, 21 dec 2017.

379.00 kr

Artikelnr: 9789188441058 Kategorier: ,

”Christer Bergströms två volymer om Market Garden är ett fantastiskt verk. En av de bästa, om inte den bästa någonsin, boken om Market Garden. Den mannen har gjort ett mycket bra jobb.”

– Dr Jan Brouwer, erkänd som en av de främsta experterna på Operation Market Garden.

 

De allierades insats med fallskärmsjägare vid Arnhem i september 1944 är välkänd, inte minst genom storfilmen ”En bro för mycket”.

Men mycket av historieskrivningen är ofullständig. Denna bok ger den hittills mest kompletta genomgången av operation ”Market Garden”. Många invanda föreställningar ställs på huvudet av nya, tidigare okända fakta.

Här läggs också mycket mer fokus än vanligt på den tyska sidan, samt på de brittiska och amerikanska pansaroperationerna. Faktum är ju att de luftlandsatta operationerna bara var understödsoperationer åt markoffensiven.

Boken kompletteras med ett stort antal QR-koder som leder till autentiska filmer från slaget som läsaren kan titta på under läsningen.

Boken är illustrerad och full av dramatiska ögonvittnesskildringar. Därtill många tydliga kartor.

Recension av Arnhem 1944, del 1 av Bibliotekstjänst:

”Varför misslyckades operation ”Market Garden”, de allierades försök att gå över Arnhem i Holland in i Tysklands Ruhrområde? Om detta lyckats hade andra världskriget kunnat sluta redan julen 1944 enligt förhoppningarna.

Christer Bergström, nu kanske Sveriges kunnigaste om andra världskrigets krigshistoria, har tagit sig an att ge en förklaring till misslyckandet utifrån ett gediget arbete med primär- och sekundärkällor från båda sidor…

Det är en välskriven, medryckande och detaljerad framställning som också återger krigandets hantverk och oglamorösa verklighet, vilket ändå inte förtar dramatiken och läsupplevelsen som mycket spännande…

Texten åtföljs av många bilder och kartor samt till åtskilliga avsnitt QR-koder för i sammanhanget kompletterande dåtida filmklipp och ögonvittnesintervjuer…”

Lektör Bernt Blomgren.
Publiceras i BTJ-häftet nr 5, 2018.

Klicka här för att komma till bokens hemsida, som kommer att uppdateras med mycket extrainformation.

Del 1 – ”Pansar och fallskärmsjägare” – utkom i november 2017.

 

 


Del 2 – ”Den förlorade segern” – nyutkommen!

 

ARNHEM 1944 – slaget om Holland innehåller en ocean av nytt material. Den är tillägnad Cornelius Ryan, av mer är ett skäl. Ur författarens förord:

Min bok ”Arnhem 1944” bygger nästan uteslutande på primärkällor. Utöver det stora antal veteraner som jag själv träffat och intervjuat eller brevväxlat med, eller ställt frågor till via ombud under de senaste fyra decennierna, samt praktiskt taget samtliga arkiv (en del mindre kända) med material om ”Market Garden”, har det i just fallet med operation ”Market Garden” funnits ytterligare en unik guldgruva med veteranernas egna berättelser, och det är den irländsk-amerikanske krigskorrespondenten och författaren Cornelius Ryans kvarlåtenskap.

Cornelius Ryan slog världen med häpnad med The Longest Day (Den längsta dagen) – den mycket detaljerade boken om invasionen av Normandie, som på den tiden (1959) var tämligen unik med sina skildringar från båda de krigförande sidornas perspektiv. Några år senare utkom Ryan med sin bok om slaget om Berlin, men som mest känd har han blivit för sitt sista storverk om andra världskriget, A Bridge Too Far – En bro för mycket – om operation ”Market Garden”. Innan denna kom ut 1974, var operation ”Market Garden” inte särskilt känt i den gängse historieskrivningen, och i den mån ämnet behandlades, präglades skildringarna av segrarens sätt att skriva historia. Helt uppenbart var det Ryans ambition att komma tillrätta med båda dessa faktorer, och han lade ned ett enormt arbete på att tränga djupt ned i det tillgängliga materialet – på båda sidor.
Cornelius Ryans passionerade skrivande av sin bok ägde rum i en kapplöpning mot den dödliga sjukdom som fått grepp om honom. Måhända ledde detta till att han gav ut den innan han egentligen var färdig med sitt arbete. När boken kom ut i januari 1974 hade Ryan elva månader kvar att leva.

Ryan testamenterade sin kvarlåtenskap i form av grundforskning inför denna bok till universitetet i Ohio, USA. Denna samling – The Cornelius Ryan Collection of World War II Papers på Mahn Center for Archives and Special Collections, Ohio University Libraries – visar på det ofantliga och mycket noggranna forskningsarbete som Ryan lade ned inför denna bok. Samlingen består av en imponerande mängd utskrivna intervjuer eller brevväxling med veteraner, rapporter som skrivits både före och efter kriget, militära studier, olika andra dokument, etc, systematiskt samlat i omkring 1 500 mappar och 148 lådor.

Även om jag själv ägnat många år och otaliga resor åt grundforskning inför denna min egen bok om operation ”Market Garden”, kan mitt forskningsmaterial i omfång inte på något vis mäta sig med Cornelius Ryans. Jag tvivlar på att det finns någon annan skribent om andra världskriget som skaffat sig ett så omfattande grundmaterial om ett och samma kapitel. Ryans material är insamlat av honom själv redan under kriget, och därefter under hela perioden fram till hans bortgång. Det sista dokumentet, en brevväxling mellan Ryan och den brittiske fallskärmsjägarveteranen John Frost, är daterat 7 november 1974 – sexton dagar före Ryans för tidiga bortgång (vid 54 års ålder).

Det faktum att Ryan fortsatte sitt forskningsarbete kring ”Market Garden” även efter det att boken blivit utgiven, tyder på att han själv kan ha ansett att han inte var riktigt färdig, att hans första bok bara var en slags preliminär utgåva. Hur det var med den saken lär vi aldrig få veta, men en genomgång av The Cornelius Ryan Collection visade att där finns mycket stora mängder material som Ryan inte tagit med i sin bok. Om inte boken utgivits under författarens egen kapplöpning mot sin egen dödliga sjukdom, skulle man vara frestad att tro att Ryan helt enkelt inte kunde överblicka sitt eget ofantliga material. En ordentlig djupdykning i detta material visar nämligen att där inte bara finns väldigt mycket som Ryan inte använde i sin bok, utan en hel del av detta motbevisar några av de teser som Ryan själv driver i sin bok. Vi kan nog vara fast förvissade att om Ryan besparats denna tragiska sjukdom, skulle han ha ägnat ytterligare några år på arbetet med sin bok om ”Market Garden”, och att den därmed skulle ha försett oss med en hel del andra slutsatser än vad som nu blev fallet.

Att Cornelius Ryan donerade sitt rika material till allmänhetens tillgång på universitetet i Ohio i förhoppningen om att andra skulle ta vid där han slutade och med hjälp av det material han förmodligen inte hann ta med i sin bok fullborda hans eget arbete. En noggrann genomgång av dels Ryans kvarlåtenskap och dels den tillgängliga litteraturen i ämnet visar dock att det är helt uppenbart att så inte varit fallet.
En flod av nya böcker om ”Market Garden” har getts ut sedan 1974, och många av deras författare – ingen nämnd, ingen glömd – har gjort ett förtjänstfullt arbete i att ta fram ny forskning. Men det framstår som tämligen uppenbart att ingen tidigare har försökt att gå igenom The Cornelius Ryan Collection i dess helhet för att publicera för allmänheten de viktiga pusselbitar som Ryan tog fram men aldrig hann använda sig av i sin bok. Detta är desto mer anmärkningsvärt med tanke på hur lättillgängligt detta material är och hur väldigt tjänstvillig personalen som handhar samlingen är.

Mått 155 × 230 mm
Antal sidor

388

ISBN

978-91-88441-05-8

Publiceringsår

2017

Format

170 mm x 235 mm x 25 mm

Författare

Christer Bergström

Förlag

Vaktel Förlag

Recensioner

Det finns inga recensioner än

Bli den första att recensera “Arnhem 1944 – slaget om Holland. Del 1: Pansar och fallskärmsjägare”

Redaktionell information

Christer Bergströms nya "storbok". Var beredd på att ompröva mycket av din syn på operation Market Garden.