Biografi

Författare Bild

Bryan Mark Rigg

Bryan Mark Rigg, f. 1971, är en amerikansk filosofie doktor i historia och författare.
Mellan 2000 och 2006 arbetade han som professor vid Southern Methodist University och American Military University i USA.

Han belönades med Colby Award för sin bok Hitler's Jewish Soldiers, som utges på svenska av Vaktel förlag som Hitlers judiska soldater hösten 2016.