SS-Brigadeführer Jürgen Stroops rapport till Himmler 1943

SS-Brigadeführer Jürgen Stroops rapport till Himmler 1943

”Det tidigare judiska ghettot i Warszawa finns inte längre!”
– Dessa ödesmättade ord skickade SS-generalen Jürgen Stroop till ledaren för SS, Heinrich Himmler, den 16 maj 1943.

Våren 1943 gjorde de judiska invånarna i Warszawas ghetto uppror mot nazisternas utrotningskrig. Under en månads förbittrade strider visade de att de hellre dog stridande än lät sig föras till gaskamrarna. Sedan de första tyska anfallen slagits tillbaka, bytte tyskarna ut sin befälhavare mot den hårdföre SS-generalen Jürgen Stroop.

229.00 kr
Snabbtitt

SS-ledaren Himmlers innersta hemligheter

Livläkaren Felix Kerstens okända anteckningar
Dramatiska avslöjanden av Tredje rikets inre liv!

Felix Kersten var SS-ledaren Himmlers massör och fick som få ta del av dennes innersta tankar och hemligheter. I sin bok Samtal med Himmler, som utkom 1947, gav Kersten en översikt av en del av det som framkom under hans många möten med SS-ledaren – men långt ifrån allt.

 

I denna skatt av nytt material finns exempelvis:

* Nya inblickar i intrigspelet inom den högsta naziledningen.
* Nya inblickar i relationen mellan Hitler och den katolska kyrkan.
* Himmler och hans svenska kollaboratörer.
* Tankar på en invasion och uppdelning av Sverige.

Boken bygger i sin helhet på Felix Kerstens dag-för-dag-anteckningar före och under andra världskriget.

500.00 kr
Snabbtitt

SS-pansar i strid på öst- och västfronten : Historien om 10. SS-Panzer-Division 1943-1945

”Erfarenheterna från deras första stridskontakt förberedde dem inte för situationen på östfronten. Tysk propaganda om seger på slagfältet försvann snabbt ur deras medvetande då de såg sina slagna kamrater. Enligt SS-untersturmführer Hans-Dietrich Sauter, adjutanten för första bataljonen i 10. SS-pansarartilleriregementet, ”syntes förvåningen och tvivlet i varje ung soldats ansikte.”

Tyska 10. SS-pansardivisionen var något så ovanligt som en SS-pansardivision som inte har begått några kända krigsförbrytelser, och som heller inte anklagats för några sådana. Trots att de bar de ökända SS-runorna under kriget, har veteranerna i denna elitdivision fått erkännande av sina forna brittiska och franska motståndare för sin humana behandling av krigsfångar och civila.

Divisionen bildades 1943 och deltog i några av de hårdaste striderna på de flesta av andra världskrigets skådeplatser i Europa – östfronten, Normandie, Arnhem, vid vinteroffensiven i Elsass och i slutstriden om Berlin 1945.

Författaren Dieter Stenger är en tidigare amerikansk marinsoldat, sedan flera år verksam vid U.S. Army Center of Military History. Denna bok är resultatet av Stengers mångåriga forskningsarbete i ett stort antal arkiv, inklusive privatarkiv, och ger en fullständig krönika över denna pansardivision och dess soldater. Genom ett stort antal ögonvittnesskildringar och personöden framträder kriget i all sin fruktansvärda verklighet.

En helt unik närbild av en SS-pansardivision i strid.

Storformat, över 300 bilder! Många tydliga kartor.

Nyutkommen!

 

Recension av Bibliotekstjänst:

”Till grund för den här boken ligger ett rikt källmaterial omfattande allt som berörde den aktuella divisionen från dess uppsättande 1943 till det kaosartade upplösandet i och med slutstriderna nära Berlin 1945. Författaren Dieter Stenger är amerikansk militärhistoriker. Här finns allt om 10. SS-Panzer-Division ’Frundsberg’ … öst- och västfronten, med livfullt berättande inslag utifrån deltagares minnesbilder från särskilda stridshändelser… Särskilt läsvärda och intressanta är berättelserna om divisionens insatser i Normandie, Ardenneroffensiven och slutstriderna på tysk mark. … Ett stort bildmaterial ingår. Översättningen är utmärkt. Veterligen var denna SS-enhet aldrig inblandad i övergrepp och omvittnad som juste av motståndare. Svensken Sven-Erik Olsson, divisionschefens signalist, omnämns i boken.”

– Bernt Blomgren i BTJ-häftet nr 24, 2018.

325.00 kr
Snabbtitt

Stalingrad – New Perspectives on an Epic Battle. Vol. 1: The Doomed City

With this work in two volumes, very much in the concept of the Stalingrad battle will change!

“In my fifty-seven years of reading, this is one of the best books I have ever read,
as far as military history concerns.”
– Robert Peterson, Second Chance Games, on Stalingrad, New Perspectives on an Epic Battle, Vol. 1.

Stalingrad was the largest and most fateful defeat of the German army during World War II. Nothing affected the self-confidence of the German army and the mood of the population as much as this.

For this reason, much of the history writing about Stalingrad is largely incorrect. In the Western world, German officers came to dominate the story about the war on the Eastern Front during World War II, and as a result, historical facts have been deliberately distorted, and much has been swept under the carpet. In order to find the real story, it is necessary to go to the primary sources – on both sides! Christer Bergström has done this, and he has also interviewed a large number of the veterans who participated in the battle.

Among much that is addressed in Volume 1, there is to be found:

* Why was Stalingrad so important?
* The unknown German defeat in the first battle of Stalingrad.
* How Finland (!) negatively affected the battle of Stalingrad for the Germans.
* How the Red Army learned and developed new operational skills.
* The Luftwaffe’s largest and never before discussed mistake in 1942.
* Soviet ”death soldiers.”

In addition, many myths are dismantled and the truth revealed, for example:

* The myth of the Red Army’s blocking troops.
* The myth that the Red Army voluntarily withdrew.
* The myth that the Germans arrogantly tried to bite off more than they could chew.
* The myth of the importance of Lend-Lease supplies from the United States to the Soviet Union.
* The myth of “Hitler’s mistakes”.

In general, this is a thorough reassessment and analysis of much of what is said to be the German ”mistakes” during this campaign.

This is Christer Bergström’s 40th book on World War II.

 

This work on the ground war during the Battle of Stalingrad is the continuation of Christer Bergström’s previous book Operation Barbarossa 1941 : Hitler against Stalin and supplements his Black Cross/Red Star series about the air war on the Eastern Front.

“Christer Bergström is recognized as a prominent expert on the Second World War, not least concerning the Eastern Front. Bergström’s book is so extensive, profound, and detailed that I am totally taken aback.”

– Kjell E. Genberg in DAST Magazine on Christer Bergström’s previous book Operation Barbarossa 1941: Hitler against Stalin.

 

ISBN: 978-91-88441-56-0

330 pages
Size 155 × 230 mm
Hardcover
Illustrated with many previously unsees photos
Large and clear maps
QR codes with relevant film clips

 

Read a free excerpt from the book – click here.

See info about Stalingrad, Vol. 2 here.

Ships worldwide. To order – just email vaktelforlag@gmail.com

Price per copy: USD$49.00 / EUR 46.00, plus postage

OR USD$ 84.00 / EUR 76.00 for one copy of each of the two volumes, plus postage.

Personally signed copies by the author also available!

 

For book retailers: E-mail vaktelforlag@gmail.com

 

 

520.00 kr
Snabbtitt

Stalingrad – Nya perspektiv på ett episkt slag. Del 1: Den dömda staden

Med denna bok i två delar framträder en i huvudsak ny och tidigare okänd bild av slaget om Stalingrad.

 

”Under mina femtiosju år av läsning är detta en av de bästa militärhistoriska
böcker jag någonsin har läst.”
– Robert Peterson, Second Chance Games, om Stalingrad, nya perspektiv på ett episkt slag, vol. 1.

 

Stalingrad innebar den tyska arméns största och mest ödesdigra nederlag under andra världskriget. Inget annat påverkade den tyska arméns självförtroende och stämningarna hos befolkningen så mycket som detta.

Av denna anledning är mycket av historieskrivningen om Stalingrad i stor utsträckning felaktig. Eftersom tyska officerare kommit att dominera berättelsen i västvärlden om kriget på östfronten under andra världskriget, har historiska fakta medvetet förvanskats och en hel del har sopats under mattan. För att få fram den verkliga historien är det nödvändigt att gå till primärkällorna – på båda sidorna! Detta har Christer Bergström gjort, och han har även intervjuat ett stort antal av de veteraner som deltog i slaget.

 

Bland det som tas upp i del 1, kan nämnas:

* Det okända tyska nederlaget i första slaget om Stalingrad.
* Varför var Stalingrad så viktigt?
* Hur Finland (!) påverkade slaget om Stalingrad negativt för tyskarna.
* Hur Röda armén lärde sig operativ skicklighet.
* Luftwaffes största och aldrig förr diskuterade misstag 1942.
* Sovjetiska ”dödssoldater”.

Dessutom plockas många myter isär och avslöjas, t.ex:

* Myten om Röda arméns spärrförband.
* Myten om att Röda armén drog sig tillbaka frivilligt.
* Myten om att tyskarna övermodigt ”gapade över för mycket”.
* Myten om betydelsen av leveranser från USA till Sovjetunionen.
* Myten om Hitlers ”misstag”.

Över huvud taget ges fullständig omvärdering och granskning av mycket av det som sägs vara tyska ”misstag” under denna kampanj.

 

Detta är Christer Bergströms 40:e bok om andra världskriget. Boken utges även på den internationella marknaden.

Byggd på årtionden av forskningsarbete i både tyska och ryska arkiv, samt intervjuer med ett stort antal nyckelpersoner och veteraner, flyttar Christer Bergströms Stalingrad – Nya perspektiv på ett episkt slag fram forskningsläget om denna vändpunkt under andra världskriget åtskilliga stora steg. Här redovisas många hittills okända fakta och ett stort antal myter och missuppfattningar om slaget vederläggs.

 

 

Detta verk om markkriget under slaget vid Stalingrad är en fortsättning på Christer Bergströms tidigare bok Operation Barbarossa 1941: Hitler mot Stalin och kompletterar hans Black Cross/Red Star-serie om luftkriget på östfronten.

 

”Christer Bergström är erkänd som en framstående expert på andra världskriget, inte minst när det gäller östfronten. Bergströms bok är så omfattande, djupgående och detaljerad att jag är oerhört överraskad.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                            – Kjell E. Genberg i DAST Magazine om Christer Bergströms tidigare bok Operation Barbarossa 1941: Hitler mot Stalin.

 

 

 

ISBN: 978-91-88441-82-9
330 sidor
Format 155 × 230 mm
Hårdpärm
Illustrerad med många tidigare opublicerade bilder
Stora och tydliga kartor av Samuel Svärd
QR-koder med relevanta filmklipp

ISBN: 978-91-88441-82-9

Detta är den svenska översättningen av vol. 1 av boken Stalingrad – New Perspectives on an Epic Battle

 

 

399.00 kr
Snabbtitt

Stalingrad – New Perspectives on an Epic Battle. Vol. 2: The City of Death

With this work in two volumes, very much in the concept of the Stalingrad battle will change!

“In my fifty-seven years of reading, this is one of the best books I have ever read,
as far as military history concerns.”
– Robert Peterson, Second Chance Games, on Stalingrad, New Perspectives on an Epic Battle, Vol. 1.

Among much that is addressed in Volume 2:

* The need to focus on Stalingrad in particular.
* The realistic air bridge – and why it failed.
* How could the Russians persevere?
* General Paulus’s greatest mistake.
* What happened to the civilians in Stalingrad?
* The myths about ”Pavlov’s house” and the Mamayev Kurgan hill.
* The German plan to evacuate Stalingrad – and how it failed.
* A critical analysis of the history writing about Stalingrad.

Read an excerpt from Volume 2 here

Read more about Volume 1 (early 2022) here.

 

ISBN: 978-91-88441-98-0

330 pages
Size 155 × 230 mm
Hardcover
Illustrated with many previously unsees photos
Large and clear maps
QR codes with relevant film clips

 

 

Ships worldwide. To order: Emal me at vaktelforlag@gmail.com

Price per copy: USD$49.00 / EUR 46.00, plus postage

OR USD$ 84.00 / EUR 76.00 for one copy of each of the two volumes, plus postage.

Personally signed copies by the author also available!

For book retailers: E-mail vaktelforlag@gmail.com

 

520.00 kr
Snabbtitt

Stalingrad – Nya perspektiv på ett episkt slag. Del 2: Dödens stad

Med denna bok i två delar framträder en i huvudsak ny och tidigare okänd bild av slaget om Stalingrad. Detta är den avslutande andra delen.

”Under mina femtiosju år av läsning är detta en av de bästa militärhistoriska
böcker jag någonsin har läst.”
– Robert Peterson, Second Chance Games, om författarens Stalingrad, vol. 1.

Bland det som tas upp i denna del kan nämnas:

* Nödvändigheten av att fokusera på just Stalingrad.
* Den realistiska luftbron – och varför den misslyckades.
* Hur kunde ryssarna hålla ut?
* General Paulus’ största misstag.
* Vad hände med de civila i Stalingrad?
* Myterna om ”Pavlovs hus” och Mamajev-kullen.
* Den tyska planen på att evakuera Stalingrad – och hur den misslyckades.
* En kritisk analys av den tillrättalagda historieskrivningen om Stalingrad.

Läs mer om del 1 (våren 2022) här.

NU har boken kommit, så nu är serien komplett.

Läs ett smakprov från boken här.

ISBN: 978-91-88441-96-6

330 sidor

Hårdpärm

Rikligt illustrerad

 

399.00 kr
Snabbtitt

Stalingrads blodiga höjd – Slaget om Mamajev Kurgan

I 135 dagar rasade en bitter strid om höjden Mamajev Kurgan, som dominerar stora delar av Stalingrad. På denna gamla tartariska gravkulle stupade tiotusentals unga män. När slaget var över, var hela området dränkt i krutstänk och blod. Under lång tid efteråt kunde ingenting växa här.

Jevgenij Velitjkov, född och uppvuxen i Volgograd, är en av de stora experterna på detta episka slag. Hans släktingar deltog i slaget. Här berättar han om striden om Mamajev Kurgan, sett från både det tyska och det sovjetiska perspektivet.

Försenad utgivning.

199.00 kr
Snabbtitt

Svenska flygare i strid under andra världskriget : Svenskar i Luftwaffe, RAF, US Air Force och finska flygvapnet 1939-1945

”När den knappt 22-årige stockholmaren Ralph Häggberg spakade sitt tvåmotoriga brittiska Whirlwind-jaktplan över den engelska sydostkusten omkring klockan halv två den här eftermiddagen, visste han inte vad som väntade honom. I luften ovanför kretsade ett tjugotal Messerschmitt 109 ur JG 2 ”Richthofen” – eskadern som fått sitt namn efter den berömde Manfred von Richthofen, ”Röde Baronen”. En av de mest erfarna Messerschmittförarna i detta förband var löjtnant Egon Mayer, som sedan krigsutbrottet hade genomfört över 150 stridsuppdrag och tillskrivits 28 bekräftade luftsegrar.  När Mayer fick se sju Whirlwinds dyka fram ur en molnglugg alldeles i närheten av de tyska fartygen, gav han en varning över radion till sina kamrater, och sedan sköt han fram styrspaken och började dyka…”

Håkan Gustavsson, författare till ett stort antal högt ansedda flyghistoriska böcker, har grävt djupt i arkiven för att hitta den sanna historien om de svenska flygare om deltog i strid i Luftwaffe, RAF, US Air Force och finska flygvapnet under andra världskriget. Här presenteras för första gången detta tidigare okända svenska kapitel om andra världskriget.

Nyutkommen!

379.00 kr
Snabbtitt

The Ardennes 1944-1945 – Hitler’s Winter Offensive Revisited, Volume I

 

When Christer Bergström published the first English edition of his ground-breaking mammoth work The Ardennes 1944-1945: Hitler’s Winter Offensive in 2014, it hit the World War II community with the impact of an earthquake. Based upon tremendous research into primary sources and interviews with very many of the veterans, this book turned the previous image of the Battle of the Bulge completely upside-down.

Although tearing apart many myths that surrounded this battle it has hardly received any negative criticism – with such scrutiny has the author treated the sources and source references. This book has been called the new main reference work on the battle. It still remains at the very edge of historical research on this epic battle.

Especially the veterans from the Battle of the Bulge have praised the work as completely outstanding.

”At last a book which tells the truth about the Battle of the Bulge. It was a living hell!”

– That was the reaction on the book by Cornelius French, a veteran from U.S. 6th Armored Division ”The Super Sixth” in the Battle of the Bulge. This reaction is the typical by the many veterans from both sides that have read the book.

Among other overwhelmingly positive reviews, here is a small sample:

”The book is a tremendously accurate portrayal of a pivotal WWII winter battle in unforgiving forested terrain. Thank you very much for your effort.”

– Review by U.S. veteran from the Battle of the Bulge Colonel John M. Nolan, 30th Infantry Division.

”Overall, Bergstrom’s book probably ranks as the single best volume, with the most meat, the most photos, the best ancillary material, and the best maps.”

– Review by Bill Stone at Stone & Stone Second World War Books, 21 December 2014.

”I have never read a more outstanding World War II book. The most interesting thing about the book is that some previous assertions have to be revised, such as that the Battle of the Bulge was over when the Patton relieved Bastogne. Other news is that Manteuffel considered the plan to be ’brilliant.’ There is much, much more of the same kind! Many myths are convincingly dispelled. It is amazing how the author has been able to obtain all this credible and detailed information.”

– Review by Lars Navander, lieutenant colonel and former Intelligence Officer at the Swedish Headquarters.

Read more reviews on the book by clicking here.

The first two editions of The Ardennes 1944-1945, a mammoth book of over 500 pages in A4 size, have been sold out. With this new edition, the book is divided into two volumes.

This new Volume I deals with the background of and the build-up for the offensive, the surprising German strike, and the tremendous – and previously overlooked – German successes during the first period of the offensive. The previously covered-up German successes and American failures are presented and detailed and carefully analyzed.

The new Volume II deals with various turning points in the battle:

First the failure of SS-Kampfgruppe Peiper, the Allied Air Force’s severing of the German supply lines around Christmas, and Patton’s counter-offensive.

Next, the bitter defeat sustained by Patton’s Third U.S. Army in the tank battle at Bastogne, and several other German victories in tank battles that have previously been covered up in history writing, how the Luftwaffe actually gained air superiority, and the German offensive restarted in January 1945. Although the bloody battles in January 1945 cost both sides higher losses per day than in December 1944, they have been neglected in previous history writing. Here they are described in detail. The reason why the Ardennes Offensive failed is discussed, as are its quite significant repercussions.

  • Over 300 photographs
  • Many clear maps
  • QR codes with links to film clips from the actual battle
  • Appendices

The Ardennes 1944-1945 has been published in numerous languages: French, Spanish, Polish, Swedish, and Chinese. New foreign editions are about to emerge.

Published in December 2020!

Price per volume: £39.00 / $52.00 USD /43.90 EUR / 67.90 Canadian dollar / 70.90 AUS dollar / 449 SEK

Price per volume: £72.00 / $99.00 USD /84.90 EUR / 845 SEK

Order your personally signed copy from the author at vaktelforlag@gmail.com

See the concluding Volume II here.

845.00 kr
Snabbtitt