SS-pansar i strid på öst- och västfronten : Historien om 10. SS-Panzer-Division 1943-1945

”Erfarenheterna från deras första stridskontakt förberedde dem inte för situationen på östfronten. Tysk propaganda om seger på slagfältet försvann snabbt ur deras medvetande då de såg sina slagna kamrater. Enligt SS-untersturmführer Hans-Dietrich Sauter, adjutanten för första bataljonen i 10. SS-pansarartilleriregementet, ”syntes förvåningen och tvivlet i varje ung soldats ansikte.”

Tyska 10. SS-pansardivisionen var något så ovanligt som en SS-pansardivision som inte har begått några kända krigsförbrytelser, och som heller inte anklagats för några sådana. Trots att de bar de ökända SS-runorna under kriget, har veteranerna i denna elitdivision fått erkännande av sina forna brittiska och franska motståndare för sin humana behandling av krigsfångar och civila.

Divisionen bildades 1943 och deltog i några av de hårdaste striderna på de flesta av andra världskrigets skådeplatser i Europa – östfronten, Normandie, Arnhem, vid vinteroffensiven i Elsass och i slutstriden om Berlin 1945.

Författaren Dieter Stenger är en tidigare amerikansk marinsoldat, sedan flera år verksam vid U.S. Army Center of Military History. Denna bok är resultatet av Stengers mångåriga forskningsarbete i ett stort antal arkiv, inklusive privatarkiv, och ger en fullständig krönika över denna pansardivision och dess soldater. Genom ett stort antal ögonvittnesskildringar och personöden framträder kriget i all sin fruktansvärda verklighet.

En helt unik närbild av en SS-pansardivision i strid.

Storformat, över 300 bilder! Många tydliga kartor.

Nyutkommen!

 

Recension av Bibliotekstjänst:

”Till grund för den här boken ligger ett rikt källmaterial omfattande allt som berörde den aktuella divisionen från dess uppsättande 1943 till det kaosartade upplösandet i och med slutstriderna nära Berlin 1945. Författaren Dieter Stenger är amerikansk militärhistoriker. Här finns allt om 10. SS-Panzer-Division ’Frundsberg’ … öst- och västfronten, med livfullt berättande inslag utifrån deltagares minnesbilder från särskilda stridshändelser… Särskilt läsvärda och intressanta är berättelserna om divisionens insatser i Normandie, Ardenneroffensiven och slutstriderna på tysk mark. … Ett stort bildmaterial ingår. Översättningen är utmärkt. Veterligen var denna SS-enhet aldrig inblandad i övergrepp och omvittnad som juste av motståndare. Svensken Sven-Erik Olsson, divisionschefens signalist, omnämns i boken.”

– Bernt Blomgren i BTJ-häftet nr 24, 2018.

325.00 kr
Snabbtitt

Stalingrad – New Perspectives on an Epic Battle. Vol. 1: The Doomed City

With this work in two volumes, very much in the concept of the Stalingrad battle will change!

Stalingrad was the largest and most fateful defeat of the German army during World War II. Nothing affected the self-confidence of the German army and the mood of the population as much as this.

For this reason, much of the history writing about Stalingrad is largely incorrect. In the Western world, German officers came to dominate the story about the war on the Eastern Front during World War II, and as a result, historical facts have been deliberately distorted, and much has been swept under the carpet. In order to find the real story, it is necessary to go to the primary sources – on both sides! Christer Bergström has done this, and he has also interviewed a large number of the veterans who participated in the battle.

Among much that is addressed in Volume 1, which will be published in early 2022, will be:

* Why was Stalingrad so important?
* The unknown German defeat in the first battle of Stalingrad.
* How Finland (!) negatively affected the battle of Stalingrad for the Germans.
* How the Red Army learned and developed new operational skills.
* The Luftwaffe’s largest and never before discussed mistake in 1942.
* Soviet ”death soldiers.”

In addition, many myths are dismantled and the truth revealed, for example:

* The myth of the Red Army’s blocking troops.
* The myth that the Red Army voluntarily withdrew.
* The myth that the Germans arrogantly tried to bite off more than they could chew.
* The myth of the importance of Lend-Lease supplies from the United States to the Soviet Union.
* The myth of “Hitler’s mistakes”.

In general, this is a thorough reassessment and analysis of much of what is said to be the German ”mistakes” during this campaign.

This is Christer Bergström’s 40th book on World War II.

Volume 1 will be published in early 2022, and the conclusive Volume 2 will be published in October 2022, in time for the 80th anniversary of the Battle of Stalingrad.

This work on the ground war during the Battle of Stalingrad is the continuation of Christer Bergström’s previous book Operation Barbarossa 1941 : Hitler against Stalin and supplements his Black Cross/Red Star series about the air war on the Eastern Front.

“Christer Bergström is recognized as a prominent expert on the Second World War, not least concerning the Eastern Front. Bergström’s book is so extensive, profound, and detailed that I am totally taken aback.”

– Kjell E. Genberg in DAST Magazine on Christer Bergström’s previous book Operation Barbarossa 1941: Hitler against Stalin.

 More information will follow soon. Can’t wait? E-mail me at vaktelforlag@gmail.com

ISBN: 978-91-88441-56-0

330 pages
Size 155 × 230 mm
Hardcover
Illustrated with many previously unsees photos
Large and clear maps
QR codes with relevant film clips

 

In order to bring about a quick release of this book, I consider a crowdfunding-solution.  The crowdfunders will receive a personally signed copy of a special, numbered edition, and have their names printed as an acknowledgment in the book.

In order to bring about a quick release of this book, I consider a crowdfunding-solution: 1,200 SEK (USD$130) for both volumes The crowdfunders will also have their names printed as an acknowledgment in the book.

I ask everyone who wants to participate in the crowdfunding  with USD$130 or more to e-mail me.

This also applies to people who don’t want to crowdfund, but who wish to pre-order signed copies of both volumes for $84.00 (or $42.00 for one volume) plus postage.

And please spread the word on communities on the Internet!

One more thing: Please ask around at book stores in your country to find book stores interested in taking in a couple of copies. No one could inform them better than you of the great interest in this unique book!

/ Christer Bergström

 

For book retailers: E-mail vaktelforlag@gmail.com

 

 

To be published in early 2022

520.00 kr
Snabbtitt

Stalingrad – Nya perspektiv på ett episkt slag. Del 1: Den dömda staden

Med denna bok i två delar framträder en i huvudsak ny och tidigare okänd bild av slaget om Stalingrad.

Stalingrad innebar den tyska arméns största och mest ödesdigra nederlag under andra världskriget. Inget annat påverkade den tyska arméns självförtroende och stämningarna hos befolkningen så mycket som detta.

Av denna anledning är mycket av historieskrivningen om Stalingrad i stor utsträckning felaktig. Eftersom tyska officerare kommit att dominera berättelsen i västvärlden om kriget på östfronten under andra världskriget, har historiska fakta medvetet förvanskats och en hel del har sopats under mattan. För att få fram den verkliga historien är det nödvändigt att gå till primärkällorna – på båda sidorna! Detta har Christer Bergström gjort, och han har även intervjuat ett stort antal av de veteraner som deltog i slaget.

 

Bland det som tas upp i del 1, som kommer våren 2022, kan nämnas:

* Det okända tyska nederlaget i första slaget om Stalingrad.
* Varför var Stalingrad så viktigt?
* Hur Finland (!) påverkade slaget om Stalingrad negativt för tyskarna.
* Hur Röda armén lärde sig operativ skicklighet.
* Luftwaffes största och aldrig förr diskuterade misstag 1942.
* Sovjetiska ”dödssoldater”.

Dessutom plockas många myter isär och avslöjas, t.ex:

* Myten om Röda arméns spärrförband.
* Myten om att Röda armén drog sig tillbaka frivilligt.
* Myten om att tyskarna övermodigt ”gapade över för mycket”.
* Myten om betydelsen av leveranser från USA till Sovjetunionen.
* Myten om Hitlers ”misstag”.

Över huvud taget ges fullständig omvärdering och granskning av mycket av det som sägs vara tyska ”misstag” under denna kampanj.

 

Detta är Christer Bergströms 40:e bok om andra världskriget. Boken utges även på den internationella marknaden.

Byggd på årtionden av forskningsarbete i både tyska och ryska arkiv, samt intervjuer med ett stort antal nyckelpersoner och veteraner, flyttar Christer Bergströms Stalingrad – Nya perspektiv på ett episkt slag fram forskningsläget om denna vändpunkt under andra världskriget åtskilliga stora steg. Här redovisas många hittills okända fakta och ett stort antal myter och missuppfattningar om slaget vederläggs.

 

 

Detta verk om markkriget under slaget vid Stalingrad är en fortsättning på Christer Bergströms tidigare bok Operation Barbarossa 1941: Hitler mot Stalin och kompletterar hans Black Cross/Red Star-serie om luftkriget på östfronten.

 

”Christer Bergström är erkänd som en framstående expert på andra världskriget, inte minst när det gäller östfronten. Bergströms bok är så omfattande, djupgående och detaljerad att jag är oerhört överraskad.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                            – Kjell E. Genberg i DAST Magazine om Christer Bergströms tidigare bok Operation Barbarossa 1941: Hitler mot Stalin.

 

Mer information kommer snart. Vill du inte vänta? Mejla mig på vaktelforlag@gmail.com

För att kunna ge ut denna bok så snabbt som möjligt, har jag valt en crowdfunding-lösning. Jag föreslår en crowdfunding om 1000 kr. Du som Crowdfundare kommer att få ett personligt signerat exemplar av en speciell, numrerad utgåva och får ditt namn tryckt som en bekräftelse i boken.

 

Du som vill delta i crowdfunding med 1000 kr eller mer, mejla mig: vaktelforlag@gmail.com

 

/ Christer Bergström

 

ISBN: 978-91-88441-82-9
330 sidor
Format 155 × 230 mm
Hårdpärm
Illustrerad med många tidigare opublicerade bilder
Stora och tydliga kartor av Samuel Svärd
QR-koder med relevanta filmklipp

ISBN: 978-91-88441-82-9

Detta är den svenska översättningen av vol. 1 av boken Stalingrad – New Perspectives on an Epic Battle som utkommer först.

 

Utkommer våren 2022

379.00 kr
Snabbtitt

Stalingrad – New Perspectives on an Epic Battle. Vol. 2: The City of Death

With this work in two volumes, very much in the concept of the Stalingrad battle will change!

Among much that is addressed in Volume 2, which will be published in November 2022–in time for the 80th anniversary of the Battle of Stalingradwill be:

* The need to focus on Stalingrad in particular.
* The realistic air bridge – and why it failed.
* How could the Russians persevere?
* General Paulus’s greatest mistake.
* What happened to the civilians in Stalingrad?
* The myths about ”Pavlov’s house” and the Mamayev Kurgan hill.
* The German plan to evacuate Stalingrad – and how it failed.
* A critical analysis of the history writing about Stalingrad.

Read an excerpt from Volume 2 here

Read more about Volume 1 (early 2022) here.

 

ISBN: 978-91-88441-98-0

330 pages
Size 155 × 230 mm
Hardcover
Illustrated with many previously unsees photos
Large and clear maps
QR codes with relevant film clips

 

In order to bring about a quick release of this book, I consider a crowdfunding-solution.  The crowdfunders will receive a personally signed copy of a special, numbered edition, and have their names printed as an acknowledgment in the book.

In order to bring about a quick release of this book, I consider a crowdfunding-solution: 1,200 SEK (USD$130) for both volumes The crowdfunders will also have their names printed as an acknowledgment in the book.

I ask everyone who wants to participate in the crowdfunding  with USD$130 or more to e-mail me.

This also applies to people who don’t want to crowdfund, but who wish to pre-order signed copies of both volumes for $84.00 (or $42.00 for one volume) plus postage.

And please spread the word on communities on the Internet!

One more thing: Please ask around at book stores in your country to find book stores interested in taking in a couple of copies. No one could inform them better than you of the great interest in this unique book!

/ Christer Bergström

Ships worldwide. To order: Emal me at vaktelforlag@gmail.com

For book retailers: E-mail vaktelforlag@gmail.com

To be published in November 2022, in time for the 80th anniversary of the Battle of Stalingrad.

520.00 kr
Snabbtitt

Stalingrad – Nya perspektiv på ett episkt slag. Del 2: Dödens stad

Med denna bok i två delar framträder en i huvudsak ny och tidigare okänd bild av slaget om Stalingrad. Detta är den avslutande andra delen.

Bland det som tas upp i denna del kan nämnas:

* Nödvändigheten av att fokusera på just Stalingrad.
* Den realistiska luftbron – och varför den misslyckades.
* Hur kunde ryssarna hålla ut?
* General Paulus’ största misstag.
* Vad hände med de civila i Stalingrad?
* Myterna om ”Pavlovs hus” och Mamajev-kullen.
* Den tyska planen på att evakuera Stalingrad – och hur den misslyckades.
* En kritisk analys av den tillrättalagda historieskrivningen om Stalingrad.

Läs mer om del 1 (våren 2022) här.

Utkommer hösten 2022, till 80-årsminnet av detta episka och avgörande slag.

 

ISBN: 978-91-88441-96-6

330 sidor

Hårdpärm

Rikligt illustrerad

Förbeställ redan nu från förlaget.

Mer information kommer snart. Vill du inte vänta? Mejla mig på vaktelforlag@gmail.com

För att kunna ge ut denna bok så snabbt som möjligt, har jag valt en crowdfunding-lösning. Jag föreslår en crowdfunding om 1000 kr. Då ingår båda delarna. Du som Crowdfundare kommer att få ett personligt signerat exemplar av en speciell, numrerad utgåva av vardera del av boken och får ditt namn tryckt som en bekräftelse i boken.

 

Du som vill delta i crowdfunding med 1000 kr eller mer, mejla mig: vaktelforlag@gmail.com

 

/ Christer Bergström

379.00 kr
Snabbtitt

Stalingrads blodiga höjd – Slaget om Mamajev Kurgan

I 135 dagar rasade en bitter strid om höjden Mamajev Kurgan, som dominerar stora delar av Stalingrad. På denna gamla tartariska gravkulle stupade tiotusentals unga män. När slaget var över, var hela området dränkt i krutstänk och blod. Under lång tid efteråt kunde ingenting växa här.

Jevgenij Velitjkov, född och uppvuxen i Volgograd, är en av de stora experterna på detta episka slag. Hans släktingar deltog i slaget. Här berättar han om striden om Mamajev Kurgan, sett från både det tyska och det sovjetiska perspektivet.

Försenad utgivning.

199.00 kr
Snabbtitt

Svenska flygare i strid under andra världskriget : Svenskar i Luftwaffe, RAF, US Air Force och finska flygvapnet 1939-1945

”När den knappt 22-årige stockholmaren Ralph Häggberg spakade sitt tvåmotoriga brittiska Whirlwind-jaktplan över den engelska sydostkusten omkring klockan halv två den här eftermiddagen, visste han inte vad som väntade honom. I luften ovanför kretsade ett tjugotal Messerschmitt 109 ur JG 2 ”Richthofen” – eskadern som fått sitt namn efter den berömde Manfred von Richthofen, ”Röde Baronen”. En av de mest erfarna Messerschmittförarna i detta förband var löjtnant Egon Mayer, som sedan krigsutbrottet hade genomfört över 150 stridsuppdrag och tillskrivits 28 bekräftade luftsegrar.  När Mayer fick se sju Whirlwinds dyka fram ur en molnglugg alldeles i närheten av de tyska fartygen, gav han en varning över radion till sina kamrater, och sedan sköt han fram styrspaken och började dyka…”

Håkan Gustavsson, författare till ett stort antal högt ansedda flyghistoriska böcker, har grävt djupt i arkiven för att hitta den sanna historien om de svenska flygare om deltog i strid i Luftwaffe, RAF, US Air Force och finska flygvapnet under andra världskriget. Här presenteras för första gången detta tidigare okända svenska kapitel om andra världskriget.

Nyutkommen!

379.00 kr
Snabbtitt

The Ardennes 1944-1945 – Hitler’s Winter Offensive Revisited, Volume I

 

When Christer Bergström published the first English edition of his ground-breaking mammoth work The Ardennes 1944-1945: Hitler’s Winter Offensive in 2014, it hit the World War II community with the impact of an earthquake. Based upon tremendous research into primary sources and interviews with very many of the veterans, this book turned the previous image of the Battle of the Bulge completely upside-down.

Although tearing apart many myths that surrounded this battle it has hardly received any negative criticism – with such scrutiny has the author treated the sources and source references. This book has been called the new main reference work on the battle. It still remains at the very edge of historical research on this epic battle.

Especially the veterans from the Battle of the Bulge have praised the work as completely outstanding.

”At last a book which tells the truth about the Battle of the Bulge. It was a living hell!”

– That was the reaction on the book by Cornelius French, a veteran from U.S. 6th Armored Division ”The Super Sixth” in the Battle of the Bulge. This reaction is the typical by the many veterans from both sides that have read the book.

Among other overwhelmingly positive reviews, here is a small sample:

”The book is a tremendously accurate portrayal of a pivotal WWII winter battle in unforgiving forested terrain. Thank you very much for your effort.”

– Review by U.S. veteran from the Battle of the Bulge Colonel John M. Nolan, 30th Infantry Division.

”Overall, Bergstrom’s book probably ranks as the single best volume, with the most meat, the most photos, the best ancillary material, and the best maps.”

– Review by Bill Stone at Stone & Stone Second World War Books, 21 December 2014.

”I have never read a more outstanding World War II book. The most interesting thing about the book is that some previous assertions have to be revised, such as that the Battle of the Bulge was over when the Patton relieved Bastogne. Other news is that Manteuffel considered the plan to be ’brilliant.’ There is much, much more of the same kind! Many myths are convincingly dispelled. It is amazing how the author has been able to obtain all this credible and detailed information.”

– Review by Lars Navander, lieutenant colonel and former Intelligence Officer at the Swedish Headquarters.

Read more reviews on the book by clicking here.

The first two editions of The Ardennes 1944-1945, a mammoth book of over 500 pages in A4 size, have been sold out. With this new edition, the book is divided into two volumes.

This new Volume I deals with the background of and the build-up for the offensive, the surprising German strike, and the tremendous – and previously overlooked – German successes during the first period of the offensive. The previously covered-up German successes and American failures are presented and detailed and carefully analyzed.

The new Volume II deals with various turning points in the battle:

First the failure of SS-Kampfgruppe Peiper, the Allied Air Force’s severing of the German supply lines around Christmas, and Patton’s counter-offensive.

Next, the bitter defeat sustained by Patton’s Third U.S. Army in the tank battle at Bastogne, and several other German victories in tank battles that have previously been covered up in history writing, how the Luftwaffe actually gained air superiority, and the German offensive restarted in January 1945. Although the bloody battles in January 1945 cost both sides higher losses per day than in December 1944, they have been neglected in previous history writing. Here they are described in detail. The reason why the Ardennes Offensive failed is discussed, as are its quite significant repercussions.

 • Over 300 photographs
 • Many clear maps
 • QR codes with links to film clips from the actual battle
 • Appendices

The Ardennes 1944-1945 has been published in numerous languages: French, Spanish, Polish, Swedish, and Chinese. New foreign editions are about to emerge.

Published in December 2020!

Price per volume: £39.00 / $52.00 USD /43.90 EUR / 67.90 Canadian dollar / 70.90 AUS dollar / 449 SEK

Price per volume: £72.00 / $99.00 USD /84.90 EUR / 845 SEK

Order your personally signed copy from the author at vaktelforlag@gmail.com

See the concluding Volume II here.

845.00 kr
Snabbtitt

The Ardennes 1944-1945 – Hitler’s Winter Offensive Revisited, Volume II

 

When Christer Bergström published the first English edition of his ground-breaking mammoth work The Ardennes 1944-1945: Hitler’s Winter Offensive in 2014, it hit the World War II community with the impact of an earthquake. Based upon tremendous research into primary sources and interviews with very many of the veterans, this book turned the previous image of the Battle of the Bulge completely upside-down.

Although tearing apart many myths that surrounded this battle it has hardly received any negative criticism – with such scrutiny has the author treated the sources and source references. This book has been called the new main reference work on the battle. It still remains at the very edge of historical research on this epic battle.

Especially the veterans from the Battle of the Bulge have praised the work as completely outstanding.

”At last a book which tells the truth about the Battle of the Bulge. It was a living hell!”

– That was the reaction on the book by Cornelius French, a veteran from U.S. 6th Armored Division ”The Super Sixth” in the Battle of the Bulge. This reaction is the typical by the many veterans from both sides that have read the book.

Among other overwhelmingly positive reviews, here is a small sample:

”The book is a tremendously accurate portrayal of a pivotal WWII winter battle in unforgiving forested terrain. Thank you very much for your effort.”

– Review by U.S. veteran from the Battle of the Bulge Colonel John M. Nolan, 30th Infantry Division.

”Overall, Bergstrom’s book probably ranks as the single best volume, with the most meat, the most photos, the best ancillary material, and the best maps.”

– Review by Bill Stone at Stone & Stone Second World War Books, 21 December 2014.

”I have never read a more outstanding World War II book. The most interesting thing about the book is that some previous assertions have to be revised, such as that the Battle of the Bulge was over when the Patton relieved Bastogne. Other news is that Manteuffel considered the plan to be ’brilliant.’ There is much, much more of the same kind! Many myths are convincingly dispelled. It is amazing how the author has been able to obtain all this credible and detailed information.”

– Review by Lars Navander, lieutenant colonel and former Intelligence Officer at the Swedish Headquarters.

Read more reviews on the book by clicking here.

The first two editions of The Ardennes 1944-1945, a mammoth book of over 500 pages in A4 size, have been sold out. With this new edition, the book is divided into two volumes.

Volume I  (which will also be published in November 2020)deals with the background of and the build-up for the offensive, the surprising German strike, and the tremendous – and previously overlooked – German successes during the first period of the offensive. The previously covered-up German successes and American failures are presented and detailed and carefully analyzed.

The new Volume II deals with various turning points in the battle:

First the failure of SS-Kampfgruppe Peiper, the Allied Air Force’s severing of the German supply lines around Christmas, and Patton’s counter-offensive.

Next, the bitter defeat sustained by Patton’s Third U.S. Army in the tank battle at Bastogne, and several other German victories in tank battles that have previously been covered up in history writing, how the Luftwaffe actually gained air superiority, and the German offensive restarted in January 1945. Although the bloody battles in January 1945 cost both sides higher losses per day than in December 1944, they have been neglected in previous history writing. Here they are described in detail. The reason why the Ardennes Offensive failed is discussed, as are its quite significant repercussions.

 • 270 pages in each volume
 • Size: A4 (large size)
 • Hard cover
 • Over 300 photographs in total
 • Several clear maps
 • QR codes with links to film clips from the actual battle
 • Appendices

The Ardennes 1944-1945 has been published in numerous languages: French, Spanish, Polish, Swedish, and Chinese. New foreign editions are about to emerge.

Published in January 2021!

Price per volume: £72.00 / $99.00 USD /84.90 EUR / 845 SEK

Order your personally signed copy from the author at vaktelforlag@gmail.com

See Volume I here.

845.00 kr
Snabbtitt

The Ardennes 1944-1945: Hitler’s Winter Offensive

THIS EDITION HAS BEEN SOLD OUT
Available from November 2020: The Ardennes 1944-1945 – Hitler's Winter Offensive Revisited, Volume I

and
The Ardennes 1944-1945 – Hitler's Winter Offensive Revisited, Volume II

 

This book has become the main reference work on the Battle of the Bulge. Christer Bergström has interviewed veterans, gone through huge amounts of archive material, and performed on-the-spot research in the area. The result is a large amount of previously unpublished material and new findings and the most accurate picture yet of what really transpired.

”I have never read a more outstanding World War II book.”

– Review by Lars Navander, lieutenant colonel and former Intelligence Officer at the Swedish Headquarters

Read more reviews on the book by clicking here.

900.00 kr
Snabbtitt