Biografi

Dieter Stenger

Dieter Stenger avslutade sin grundutbildning vid Framingham State College, Massachusetts. Efter att USA-ledda koalitionsstyrkor befriade Kuwait i januari 1991 anslöts sig Dieter till U.S. Marine Corps. Efter att ha tjänstgjort i I Marine Expeditionary Force och som instruktör vid Amfibious Assault School lämnade han Marine Corps efter sex år med goda vitsord. Dieter tjänstgjorde som tjänsteman på det historiska museet under de närmast följande 18 åren och har i stor utsträckning skrivit och publicerat material för US Marine Corps och U.S.Army. Dieter har under nästan två årtionden tillhandahållit forskningstjänster för arkivmaterial och tyska till engelska översättartjänster, service gällande alla arkiv i DC Metro-området och arkiv utomlands. Dieter betraktas som en ämnesexpert i tysk militärhistoria från 1900-talet och i skjutvapen. Han är för närvarande senior Arms Curator vid US Military Center of Military History.