Biografi

Författare Bild

Arno Kersten

Född under kriget utanför Berlin 1940. När kriget gjorde sig alltmer påmint var det dags att söka en fristad i Sverige. 1944. Skolår och studier i Sverige, Tyskland och England gav Arno en internationell inriktning.

Under 30 år blev den svenska läkemedelsindustrin Arnos yrkesverksamma hemvist. Därefter började han intressera sig för vad som hade utspelat sig under krigsåren och gå igenom olika dokument och handlingar som dels fanns i familjens arkiv samt undersöka olika dokument och brev som finns i olika statliga arkiv i andra länder. Arnos fars Felix Kerstens historiska insatser och upplevelser som SS-chefen Heinrich Himmler livmedikus under kriget är en historisk intressant och läsvärd berättelse.

Arnos far, medicinalrådet Felix Kersten antecknade alla sina samtal som han tyckte var intressanta med de ledande nazisterna som han behandlade på Himmlers önskan. Dessa anteckningar har till stor del varit hemliga men nu drygt 70 år efter kriget är tiden mogen att allmänheten och historiskt intresserade personer får ta del av dem.

Adolf Hitler och Heinrich Himmlers framtidsplaner hur det nya tyska 1000-åriga riket skulle utformas så snart kriget hade vunnits är en skakande skildring.