Biografi

Författare Bild

Johan Ulvenlöv, Matti Palm, Anders Larsson

Johan Ulvenlöv (t.v.). Född 1975, har gedigen erfarenhet av arbete med research,
filmproduktion och opinionsbildning för arbetarrörelsen.

Matti Palm. Född 1970, tidigare journalist på bland annat Svenska Dagbladet, numera rådgivare inom kommunikation.

Anders Larsson (t.h.). Född 1969, är erfaren släktforskare och fotograf som under många år arbetat som ombudsman inom arbetarrörelsen.