Biografi

Författare Bild

Christer Bergström

Född 1958. Christer Bergström  åtnjuter internationell status som en framstående expert på andra världskriget och har kallats "kanske Sveriges kunnigaste om andra världskrigets krigshistoria" (Bibliotekstjänst, BTJ-häftet 5/2018). Christer har drygt 40 böcker i ämnet bakom sig. Han är också en flitigt anlitad och högt uppskattad skribent i tidskrifter som svenska Militär Historia, Pennan & Svärdet, Krigshistoria, Levande Historia, Allt om Historia, norska Militaerhistorie och internationella tidskrifter ända bort till brasilianska ASAS.

Några tidigare böcker av Christer Bergström:
- Mot avgrunden: spelet som ledde till andra världskriget, 1991

- Luftwaffe Fighter Aircraft in Profile, 1997

- Deutsche Jagdflugzeuge, 1999

- Black Cross/Red Star: the Air War over the Eastern Front, vol. 1, 2000

- Black Cross/Red Star: the Air War over the Eastern Front, vol. 2, 2001

- More Luftwaffe Fighter Aircraft in Profile, 2002

- Graf & Grislawski: a Pair of Aces, 2003

- Jagdwaffe: Barbarossa – the Invasion of Russia, 2003

- Jagdwaffe: The War in Russia January-October 1942, 2003

- Jagdwaffe: The War in Russia November 1942-December 1943, 2004

- Jagdwaffe: War in the East 1944-1945, 2005

- Black Cross/Red Star: the Air War over the Eastern Front, vol. 3, 2006

- Barbarossa: The Air Battle, 2007

- Stalingrad: The Air Battle, 2007

- Kursk: The Air Battle, 2008

- Hans-Ekkehard Bob, 2008

- Max-Hellmuth Ostermann, 2008

- Bagration to Berlin, 2008

- Andra världskriget så alla förstår – nya rön om andra världskriget, 2009

- Hitlers underhuggare, 2010

 

Christer Bergström har skrivit följande böcker åt Vaktel Förlag:

- Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv

(även publ. på engelska, franska, finska, spanska, polska, nederländska  och kinesiska)

- Slaget om England, 2014

(även publ. på engelska)

- Berömda flygaress, 2015

- Operation Barbarossa, 2016

(även publ. på engelska och spanska)

- Arnhem 1944 : Slaget om Holland del 1, 2017

(även publ. på engelska, kommer på nederländska och polska)

- Tyska flygare under andra världskriget: veteranerna berättar, del 1, 2018

(även publ. på engelska)

- Arnhem 1944 : Slaget om Holland del 2, 2018

(även publ. på engelska, nederländska och polska)

- Tyska flygare under andra världskriget: veteranerna berättar, del 2, 2018

- Flygplanet Daisy i andra världskriget : en veteran och männen som flög henne i strid, berättat för första gången, 2018

(även publ. på engelska)

- Vägen till andra världskriget, 2019

- Black Cross Red Star – Air War Over the Eastern Front, Vol. 4, 2019

- Tyska flygare under andra världskriget: veteranerna berättar, del 3, 2019

- Black Cross/Red Star: the Air War over the Eastern Front, vol. 5, 2020

- Bortrivna sidor ur historien, 2020. Klicka på länken.

- Därför är Sbverigedemokraterna ett nazistiskt parti, 2021.

Stalingrad - An Epic Battle Revisited två volymer, 2021-2022. Klicka på länken.

- En svensk Focke-Wulf 190, 2022.

- Stalingrad - nya perspektiv på ett episkt slag, två volymer, 2022-2023.

- Black Cross/Red Star: the Air War over the Eastern Front, vol. 1. 2021.

- Tyska flygare under andra världskriget: veteranerna berättar, del 4, 2023.

Christer arbetar f.n. på följande böcker åt Vaktel förlag:

- Black Cross Red Star, Vol. 2, 2023.

- Anfallsplan Sverige

Författarens egen hemsida hittar du här.