Webbföreläsning Barbarossa – Luftkriget över östfronten 1941

Webbföreläsning Barbarossa handlar om Luftkriget över östfronten under operation Barbarossa 1941.

Genom Christer Bergströms grundliga efterforskningar i både tyska och ryska arkiv har det internationella forskningsläget flyttats fram. Christer har dessutom under många år rest i Tyskland och Ryssland och träffat och intervjuat ett stort antal veteraner.

Boken Operation Barbarossa 1941 – världshistoriens största fälttåg bygger i stor utsträckning på veteranernas berättelser och personliga öden som ger en enorm mängd helt nya och omvälvande fakta.

Denna webbföreläsning fortsätter i ämnet och riktar in sig på luftstriderna under operation Barbarossa 1941.
En dramatisk historia med en mängd helt nya fakta.

operation barbarossa

100.00 kr

Artikelnr: rws001 Kategori:

Webbföreläsning Barbarossa handlar om Luftkriget över östfronten under operation Barbarossa 1941.

Genom Christer Bergströms grundliga efterforskningar i både tyska och ryska arkiv har det internationella forskningsläget flyttats fram. Christer har dessutom under många år rest i Tyskland och Ryssland och träffat och intervjuat ett stort antal veteraner.

Boken Operation Barbarossa 1941 – världshistoriens största fälttåg bygger i stor utsträckning på veteranernas berättelser och personliga öden som ger en enorm mängd helt nya och omvälvande fakta.

Denna webbföreläsning fortsätter i ämnet och riktar in sig på luftstriderna under operation Barbarossa 1941.
En dramatisk historia med en mängd helt nya fakta.

operation barbarossa