DVD: TRE NORSKA SOLDATER

Den 9 april 1940 genomförde tyskarna operation Weserübung, invasionen av Danmark och Norge. Den nordligaste delen av operationen var Narvik. Staden intogs men norrmännen stoppade tyskarnas vidare avancemang norrut. Brittiska, franska och polska trupper landsteg och de 4.500 tyska soldaterna inringades av 24.000 allierade soldater. Narvik som återtogs den 28 maj av norska och franska trupper blev den första staden som befriades från tyskarna under andra världskriget. Tyskarna pressades därefter sakta men säkert mot den svenska gränsen.

I filmen berättar tre soldater om striderna i Nordnorge.

En svensk i norska armén, fänrik Jan Danielsen som var frivillig i IR 16.
En norsk soldat, Ivan Vanje som var gruppchef i kulsprutekompaniet, IR15.
En norrman i svenska armén; vicekorpral Sten Brander som tillhörde I19:s skidlöparbataljon som skötte gränsbevakningen i Riksgränsen-området.

Filmen bygger på intervjuer, arkivbilder samt miljöbilder från krigsskådeplatserna i Narviks-området/Riksgränsen-området.

Längd 120 minuter.
Produktion: KImichael Film Production.

200.00 kr

Kategori:

Den 9 april 1940 genomförde tyskarna operation Weserübung, invasionen av Danmark och Norge. Den nordligaste delen av operationen var Narvik. Staden intogs men norrmännen stoppade tyskarnas vidare avancemang norrut. Brittiska, franska och polska trupper landsteg och de 4.500 tyska soldaterna inringades av 24.000 allierade soldater. Narvik som återtogs den 28 maj av norska och franska trupper blev den första staden som befriades från tyskarna under andra världskriget. Tyskarna pressades därefter sakta men säkert mot den svenska gränsen.

I filmen berättar tre soldater om striderna i Nordnorge.

En svensk i norska armén, fänrik Jan Danielsen som var frivillig i IR 16.
En norsk soldat, Ivan Vanje som var gruppchef i kulsprutekompaniet, IR15.
En norrman i svenska armén; vicekorpral Sten Brander som tillhörde I19:s skidlöparbataljon som skötte gränsbevakningen i Riksgränsen-området.

Filmen bygger på intervjuer, arkivbilder samt miljöbilder från krigsskådeplatserna i Narviks-området/Riksgränsen-området.

Längd 120 minuter.
Produktion: KImichael Film Production.