Webbföreläsning luftkriget över Nordafrika del 1

Webbföreläsning luftstrider över nordafrika – handlar som sig bör om Luftstriderna över Nordafrika under andra världskriget.

Genom Christer Bergströms grundliga efterforskningar i både tyska och allierade arkiv, samt att under många år rest i Tyskland och England och träffat och intervjuat ett stort antal veteraner, har mycket ny fakta kunnat presenteras.

I boken om Hans Joachim Marseille kan du läsa om en händelse under luftstriderna över Nordafrika som ingen annan stridsflygare har lyckats åstadkomma. ”Jochen” Marseille sköt vid detta tillfälle ned 17 brittiska jaktflygplan på en och samma dag.

Det ska jämföras med att det främsta brittiska flygaresset kom upp i 34 nedskjutningar under hela kriget.

Välkommen till den fristående första delen av Webbföreläsning luftkriget över Nordafrika!

Luftkriget över Nordafrika

100.00 kr

Artikelnr: rws002 Kategori:

Webbföreläsning luftkriget över Nordafrika Del 1 – handlar som sig bör om luftstriderna över Nordafrika under andra världskriget.

Genom Christer Bergströms grundliga efterforskningar i både tyska och allierade arkiv, samt att under många år rest i Tyskland och England och träffat och intervjuat ett stort antal veteraner, har mycket ny fakta kunnat presenteras.

I boken om Hans Joachim Marseille kan du läsa om en händelse under luftstriderna över Nordafrika som ingen annan stridsflygare har lyckats åstadkomma. ”Jochen” Marseille sköt vid detta tillfälle ned 17 brittiska jaktflygplan på en och samma dag.

Det ska jämföras med att det främsta brittiska flygaresset kom upp i 34 nedskjutningar under hela kriget.

Välkommen till den fristående första delen av Webbföreläsning luftkriget över Nordafrika!

Luftkriget över Nordafrika