Biografi

Författare Bild

Håkan Blomqvist

Håkan Blomqvist, f 1951, är historiker och folkbildare med inriktning på arbetarrörelse, nationalism och antisemitism. Som ung var Blomqvist fackligt aktiv som sjukhusvaktmästare i Stockholm, verkade som redaktör för den trotskistiska veckotidningen Internationalen under 1980- och 90-talet och därefter som historiker på Södertörns högskola. Bland hans böcker märks Gåtan Nils Flyg 1999, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse 2006, Myten om judebolsjevismen 2013 samt Potatisrevolutionen 2017.