Utmaningar i andra världskrigets historiografi – krönika av Christer Bergström

Ibland får jag frågan: ”Behövs det verkligen en ny bok om…?”

De som läst mina böcker om t.ex. Ardenneroffensiven (”Ardennerna 1944-1945 Hitlers vinteroffensiv”), ”Operation Barbarossa” eller ”Slaget om England” kan nog se att det nog trots allt fanns behov av ”en ny bok om…”

 

Krigets första offer är som bekant sanningen. Mycket av andra världskrigets historieskrivning går tillbaka på en tradition som sattes av krigets propagandister redan medan kriget pågick. Sedan har Kalla kriget skadat den gängse historieskrivningen om östfronten, och vi har även det vanliga fenomenet att många som skriver populärhistoriskt om andra världskriget inte gör en ordentlig genomgång av förstahandskällor.

Men även om man använder förstahandskällor ställs man inför stora utmaningar. Jag ska ge ett exempel på det här, och det rör förstahandskällor i USA. Som bekant har USA en kulturell dominans i världen, och i synnerhet i västvärlden. Skildringar av krigsskådeplatser där USA deltog domineras starkt av amerikansk historieskrivning.

Detta gäller inte minst operation Market Garden – ”slaget om Arnhem” etc – i september 1944.

USA har en helt annan kultur än vad vi har i Europa gällande inte bara populärhistoria utan även rena militära rapporter i krig.

Det sistnämnda är slående när man forskar i andra världskriget. Exempelvis tyska och brittiska interna militära rapporter är skrivna kylslaget och sakligt. Amerikanerna verkar ofta inte kunna avhålla sig från att blanda in subjektiva känslor, så att det blir lite mer ”litteratur”.

Det finns en tydlig tendens även i rena interna militära rapporter på den amerikanska sidan att överdriva egna framgångar och sopa egna misslyclanden – t.o.m. egna förluster! – under mattan. Ibland framgår inte de egna förlusterna ordentligt, utan de ”serveras i portioner”  i texten, så man får bläddra fram och tillbaka i rapporter och addera. Det kan heta t.ex. att ”vi förstörde 44 fiendstridsvagnar under dagens lopp, och vår 2. bataljon fick 17 stridsvagnar förstörda”. Sedan längre fram i rapporten framgår det att 1. bataljonen samtidigt förlorade 34 stridsvagnar och att utöver de 17 stridsvagnar 2. bataljonen förlorade direkt på slagfältet, tvingades man överge 10, och 11 av de skadade gick inte att reparera. Går man sedan till tyska rapporter, så ser man att tyskarna i verkligheten bara förlorade 5 stridsvagnar. Detta kan då röra sig om en sammandrabbning där tyskarna överrumplade amerikanerna, tillfogade dem en förlust av 72 stridsvagnar och drev dem på flykten. Men i den amerikanska rapporten får man inte veta något av detta. Man får heller inte i den amerikanska rapporten veta anledningen till att chefen för den amerikanska pansardivisionen fråntogs sitt befäl efteråt, utan det står bara att ”vi fick en ny divisionchef, general X”.

Amerikansk akademisk historieskrivning är inte drabbad av denna tendens, men det ganska bedrövliga tillståndet hos förstahandskällorna (som ovan) försvarar uppgiften.

Detta är anledningen till att så väldigt mycket av historieskrivningen (populärhistoria men även viss akademisk historia) är så fylld av missuppfattningar och förvrängningar av sakförhållanden. USA dominerar ju kulturellt.

Men å andra sidan ger det mig och andra som skriver om andra världskriget och forskar i förstahandsmaterial en serie uppgifter som inte lär ta slut på många år.

Som forskare måste man, i synnerhet i dessa fall, göra en fullständig arkivgenomgång för att få fram de verkliga förhållandena. Det handlar om att jämföra olika dokument, lägga pussel, söka på många olika ställen efter samma uppgifter så att de till slut kompletterar varandra till en fullständig bild. Och det handlar också om att korsställa båda sidors material – i det här fallet tyskt och amerikanskt.

Jag är alltid väldigt mån om att skapa en jämbördig balans i utrymme åt båda sidors skildringar i mina historiska böcker. Just ”Market Garden” domineras i ovanligt stor utsträckning av det allierade perspektivet. Jag törs säga att min bok ”Arnhem 1944: Slaget om Holland” har en jämlik balans mellan tyskt och allierat perspektiv och ögonvittnesskildringar. I vilket fall som helst har jag fler tyska skildringar än i någon annan bok i ämnet. (Inräknat de fåtaliga titlar som enbart utgår från det tyska perspektivet.) Det är intervjuer med veteraner etc som aldrig förr har varit publicerade.

 

Christer Bergström,

författare till 27 böcker om andra världskriget

 

I november i år kommer del 1 av Christer Bergströms bok ”Arnhem 1944: Slaget om Holland”. Den punkterar väldigt många myter och förvrängningar kring operation Market Garden och ger en delvis helt ny bild av slaget.

Du kan förhandsbeställa ett eller flera personligt signerade exemplar boken.

Då kostar den 180 kr (plus ev. porto), vilket är mindre än hälften av ordinarie kundpris hos förlaget. Då får du den också innan den kommit ut i bokhandeln.

Maila in din förbeställning till vaktelforlag@gmail.com

Läs mer om boken här:

http://vaktelforlag.se/produkt/arnhem-1944/

(Del 2 kommer våren 2017.)

 

Vågar du läsa? Utdrag ur boken "Den sanna historien om Dracula"

23 augusti, 2017

Christer Bergström om landstigningen vid Dieppe 1942 i Vetenskapsradion historia

23 augusti, 2017