Biografi

Författare Bild

Ove Georgenson

Ove Georgenson är sedan länge en central drivkraft i porträtteringen av Torshällas historia och kulturarv. Författaren har tidigare medverkat i utgivningen av ett flertal böcker med lokal anknytning – om allt ifrån konstnären Allan Ebeling till Nyby Bruk.