Biografi

Författare Bild

Malin Fahlborg

Malin Fahlborg arbetar som pedagog på Slussen, Kristianstad kommuns mottagningsenhet. Hon har genom sitt arbete och engagemang blivit involverad i flera ensamkommandes liv och de processer som dessa ungdomar har hamnat i. Malin är en medmänniska som inte blundar för det som hon ser.