Biografi

Författare Bild

Lennart Andersson

Lennart Andersson är född 1952.
Han är författare och lärare i bland annat historia. Han har skrivit ett tjugofemtal böcker, de flesta med anknytning till flyg och flygets historia. Bland de senaste titlarna finns böcker om Hermann Göring i Sverige och om det svenska flygvapnet under kalla kriget.