Biografi

Författare Bild

Kristina Murray Brodin

Jag, Kristina Murray Brodin, född 1953, bosatt i Stockholms innerstad. Jag kommer från en familj där vi alltid har lekt med ord.

Hela mitt yrkesliv har jag arbetat med barn i mångkulturella områden. I många år som lärare för barn på låg- och mellanstadiet och nu sedan drygt tio år som lärare för de allra yngsta barnen i förskolan.

I mitt arbete möter jag dagligen 1-3åringar som är så otroligt kompetenta, vars språk utvecklas för varje dag, vars fantasi och lekglädje ständigt fascinerar, som kan vara osams men betydligt oftare visar verklig empati. Så nog har jag en källa att ösa ur och hämta inspiration från när jag skriver. Men idéer finns också att hämta från min sons barndom, i tunnelbanan, på ett fik eller från min egen fantasi.

Mina böcker visar den mångfald som jag upplever i mitt arbete. Barn med olika hudfärg, i olika familjekonstellationer, flickor som såväl som pojkar kan vara prinsessor, poliser eller vad de vill.

Min första barnbok gavs ut 2008. Sedan dess har det blivit ett tiotal.