Biografi

Författare Bild

Hans Östensson

Hans Östensson, f. 1941, är en gammal lärare med bred och långvarig erfarenhet.

Östensson är tillsammans med Sven-Eric Liedman och Helena Marcusson redaktör för boken Förstelärarreformen - en kritisk granskning.