Biografi

Författare Bild

Colin Heaton

Colin Heaton tjänstgjorde i den amerikanska armén och US Marines som prickskytt, blev senare professor i historia och har utkommit med många militärhistoriska böcker.