Svenska vittnesmål om Dag Hammarskjölds våldsamma död

Borisprojektet

Utredningen om Dag Hammarskjölds död är nu klar och lämnad till FN:s generalsekreterare. Den väntas bli offentlig i mitten av augusti och världen väntar med spänning på sanningen som ska göra slut på alla spekulationer och rykten. De utredningar som gjordes på 1960-talet kom fram till att hans död vid flygkraschen i Ndola var en olyckshändelse, men en oberoende kommission kom förra året fram till att så många nya fakta blivit kända att händelsen inte längre går att beteckna som en olycka. Två svenskar har bidragit med sina vittnesmål, Göran Björkdahl, har som Sida-anställd forskat i Afrika samt Sixten Svensson, författare till boken Borisprojektet, där han bevisar att Hammarskjölds krypteringsmaskin var avlyssnad. All hemlig information som skickades från Leopoldville till FN:s högkvarter i New York skickades också till NSA som i sin tur vidarebefordrade allt till sina allierade, Storbritannien och Belgien.

Genom detta förstod västmakterna att Dag Hammarskjöld var på väg att möta Moise Tshombe, ett mycket kontroversiellt namn i konflikten om Kongos enorma naturtillgångar. Englands premiärminister, Harold Macmillan, skrev 13 september, fyra dagar före Hammarskjölds död ”att det blir nödvändigt att snarast stoppa Hammarskjoeld”.

Utdrag av FN:s expertpanels rapport om hur generalsekreterare Dag Hammarskjöld krypteringsmaskin avlyssnades av västmakterna.

Sixten Svensson har haft flera kontakter med FN:s expertpanel och i början av juli 2017 hade han ett långt telefonsamtal med Tanzanias förre justitieminister, Mohammed Othman som leder den slutliga utredningen. ”Han ställde frågor om Boris Hagelins hemliga testamente, som blir offentligt 2033, och ville veta om det fanns möjligheter att skicka krypterade telegram från planet. Vi talade också mycket om de sista telegrammen som skickades från Leopoldville och om krypteringsmaskinen som återfanns vid planet.”

Boris Hagelin grundade en fabrik i Schweiz där CX-54, en krypteringsmaskin som tillverkades och såldes till 130 länder och även FN. Länder som köpte utrustningen från Crypto AG trodde att deras korrespondens var hemlig, men USA:s gigantiska spionorganisation, NSA, hade samtidigt tillgång till de krypterade koderna genom en ”bakdörr” och kunde på så sätt läsa information mellan världens länder.
”Mitt vittnesmål bedömdes tidigare som ”moderat probative value” och förre generalsekreteraren Ban Ki-moon skrev i sitt veckobrev att ”Väst avlyssnade FN:s generalsekreterare” och uppmanade världens länder att öppna sina arkiv,”säger Sixten Svenson och fortsätter ”Det är ju pinsamt för FN att de själva har Hammarskjölds sista telegram inlåsta i sitt arkiv så att utredningen inte kan studera dem.” Nu bad Mr. Othman att  Sixten Svensson skulle skicka över dem till USA och så har skett.

Boris Hagelin konstruerade den krypteringsmaskin som USA använde under andra världskriget och tjänade en förmögenhet. Samtidigt fick han kontakt med Willim F. Friedman som senare blev chef för krypteringen inom NSA, en verksamhet som växte oerhört snabbt under det kalla kriget. Genom att Boris byggde upp en fabrik i Schweiz fick USA:s gigantiska spionorganisation tillgång till alla statshemligheter från de länder som köpte utrustningen. Alla länder inom Nato, 130 länder som Sverige, FN, Vatikanen var deras kunder och genom att alla deras meddelande skickades till NSA hade USA en fullständig inblick i vad som planerades runt om i världen. I boken Borisprojektet beskrivs detta som ett legaliserat bedrägeri i industriell skala. Författaren Sixten Svensson var svåger till Boris Hagelin som avled 1983. Innan dess skrev han ett hemligt testamente som enligt honom skulle berätta sanningen om hans liv. Detta brev får inte öppnas förrän 50 år efter hans död, 2033.

Mer information finns på bokens hemsida http://borisprojektet.com där det också finns bilder ur boken, bl.a. de brända resterna av Dag Hammarskjölds personliga krypteringsmaskin, CX-54, som återfanns vid vraket i Ndola.

Den svårt skadade CX-54an som hittades vid Dag Hammarskjölds plan i Ndola. Foto: Crypto AG, Zug via Sixten Svensson.

Ytterligare information i amerikansk press:
https://gosint.wordpress.com/2017/07/20/suspicious-aviation-tragedies-1961-ndola-united-nations-dc-6-crash-update-the-new-york-times-wakes-up/

Gå till bokens hemsida här:

http://vaktelforlag.se/produkt/borisprojektet/

Dramatiskt boksläpp Hundraåringen som gjorde revolution 1 maj

1 augusti, 2017

Popåret 1967 - boken om 50-årsjubileet!

1 augusti, 2017