Saknad soldat

Ett finlandssvenskt öde 1944

1942 anländer den 19-årige finlandssvenske soldaten Holger Hellström till fronten på Karelska näset. Fortsättningskriget mot Sovjetunionen pågår. Bokens första del bygger på den stora mängd brev som Holger skrev hem under kriget – gripande och välskrivna brev om en frontsoldats vedermödor. De speglar en ung människa längst fram i frontlinjen i ett skoningslöst krig. I juni 1944 går Röda armén till offensiv. Några dagar senare avskrivs Holger som saknad i det stora slaget vid Tali-Ihantala.

189.00 kr

Ends in