Nu är Sapfo här!

Nu har den kommit: Vaktel förlags vackraste poesibok.

Sapfo på nytt – nytolkat och kurerat av Bengt Eriksson
av Bengt Eriksson

Sapfo, född på ön Lesbos cirka 630 år före vår tideräkning, är den diktande, sjungande urkärlekspoeten. Just är, inte var. Sapfo är ingen antik person ur den grekiska historien utan högst levande. Hennes kärlekslyrik diktar och sjunger vidare genom alla dikter om kärlek som skrivits och framförts under 2000 år. Som den tionde musan har Sapfo inspirerat kvinnor som män: Joni Mitchell, Bob Dylan, Leonard Cohen, Anne-Marie Berglund, Ann Smith, Eva Dahlgren, Kajsa Grytt och många fler. I ett större urval än något som förut publicerats på svenska nytolkar och kurerar Bengt Eriksson nära nog samtliga av Sapfos dikter och fragment så att hon blir det hon är: en samtida poet.

Köp i bokhandeln, på nätet eller direkt genom Vaktel förlag på länken nedan:

Sapfo på nytt – nytolkat och kurerat av Bengt Eriksson

Två nyutkomna historiska biografier på Vaktel förlag!

10 november, 2020

Bortrivna sidor ur historien kommer att ändra din syn på historien!

10 november, 2020