Militärhistoriska VIP-resor med Christer Bergström