En bok om själen – boken om ditt och andras inre

Nu har den spännande En bok om själen av Anders Törnvall kommit!

Författaren skriver:

”Jag har mött vidunderliga, konstiga, godhjärtade och poetiska själar, bl.a. i mitt arbete för UD men även för EU i Japan, USA och England. I Indien hade vid mitt senaste besök själavandringen nästan upphört då de flesta själar numera har bil. Den svenska(folk)själen står dock i centrum. Har letat fram den i kultur, natur, slott, koja och katedraler.”

Anders Törnvall – professor em. i Interkulturell Kommunikation, docent i pedagogik, lärare och forskare vid Linköpings Universitet – är för närvarande styrelseledamot i European Japan Expert Association EJEA med huvudinriktning på etiska aspekter på Artificiell Intelligens.

Köp i bokhandeln, på nätet eller direkt genom Vaktel förlag!

Klicka på länken nedan:

En bok om själen

RÅTTKRUTET - spänningsroman med realistisk historisk bakgrund

20 maj, 2021

Nu har boken om de kvinnliga stridsflygarna i Röda armén kommit!

20 maj, 2021