Biografi

Författare Bild

Christer Bergström

Född 1958, åtnjuter internationell status som en framstående expert på andra världskriget.
Han har 27 böcker i ämnet bakom sig.

Christer Bergström är också en flitigt anlitad och högt uppskattad skribent i tidskrifter som svenska Militärhistoria, Pennan & Svärdet, Krigshistoria, Levande Historia, Allt om Historia, norska Militaerhistorie och internationella tidskrifter ända bort till brasilianska ASAS.

Några tidigare böcker av Christer Bergström:
- Mot avgrunden: spelet som ledde till andra världskriget, 1991

- Luftwaffe Fighter Aircraft in Profile, 1997

- Deutsche Jagdflugzeuge, 1999

- Black Cross/Red Star: the Air War over the Eastern Front, vol. 1, 2000

- Black Cross/Red Star: the Air War over the Eastern Front, vol. 2, 2001

- More Luftwaffe Fighter Aircraft in Profile, 2002

- Graf & Grislawski: a Pair of Aces, 2003

- Jagdwaffe: Barbarossa – the Invasion of Russia, 2003

- Jagdwaffe: The War in Russia January-October 1942, 2003

- Jagdwaffe: The War in Russia November 1942-December 1943, 2004

- Jagdwaffe: War in the East 1944-1945, 2005

- Black Cross/Red Star: the Air War over the Eastern Front, vol. 3, 2006

- Barbarossa: The Air Battle, 2007

- Stalingrad: The Air Battle, 2007

- Kursk: The Air Battle, 2008

- Hans-Ekkehard Bob, 2008

- Max-Hellmuth Ostermann, 2008

- Bagration to Berlin, 2008

- Andra världskriget så alla förstår – nya rön om andra världskriget, 2009

- Hitlers underhuggare, 2010

- Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv, 2013

- Slaget om England, 2014

- Berömda flygaress, 2015

- Operation Barbarossa, 2016

Christer Bergström har skrivit följande böcker åt Vaktel Förlag:
- Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv

- Slaget om England

- Berömda flygaress, 2015

- Operation Barbarossa, 2016

Han arbetar för närvarande på tre böcker åt Vaktel förlag:

- Arnhem : Slaget om Holland (utkommer 2017)

- Stalingrad (utkommer 2018)

- Anfallsplan Sverige